Ledig stilling

Lyngdal kommune

Helsefagarbeider

Virksomhet for institusjons- og hjemmetjenester består av 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Til sammen er det 9 avdelinger med døgndrift i virksomheten. Ved institusjon er langtidsavdelinger, køh, korttid- og rehab.avdeling. I tillegg er det kjøkken og vaskeri ved begge institusjonene. Hjemmetjenester består av praktisk bistand hjemmehjelp, helsetjenester i hjemmet, dagsenter for eldre, sykepleieklinikk og hverdagsrehabilitering.

Vi søker deg som er motivert for å bidra til videreutvikling i daglig oppfølging, og som kan være en bidragsyter til faglig vekst.

Kortidsavdelingen/KØH søker etter

 • Helsefagarbeider 50% fast stilling

Ved intern ansettelse kan det bli andre ledige stillinger.

Hovedoppgaver

 • Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov
 • Veiledning i forhold til øvrig personale
 • Dokumentasjon i fagprogrammet profil
 • Ansvar for elever/lærlinger må påregnes

Krav til stillingen

 • For å søke på stillingen må du være autorisert helsefagarbeider

 

Vi ønsker at du har

 • Relevant erfaring
 • Erfaring innen demens

Vi kan tilby

 • Tverrfaglig samarbeid
 • Engasjerte medarbeidere
 • Alle vakter blir lagt inn i årsturnus
 • Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale

 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team
 • Motivert, serviceinnstilt og fleksibel
 • Vilje til å stå på

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. For denne stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadskjema, med veiledning, finner du på www.lyngdal.kommune.no       

 

Søknadsfrist: 29.01.2023

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder korttidsavdelingen/KØH Gunn Venke Lund tlf: 92291484