Ledig stilling

Eigersund kommune

Helsefagarbeider 

Offentlig forvaltning

Vi søker etter en engasjert helsefagarbeider i 100 % fast stilling.

Kjerjaneset bo- og servicesenter består av ulike avdelinger. Senteret har dagsenter med 28 plasser, hvor 8 plasser er spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom. Ellers har senteret 3 bofellesskap for personer med demenssykdom, med i alt 21 faste beboere, samt 21 serviceleiligheter for eldre/funksjonshemmede, og eget kjøkken.

Stillingen vil hovedsakelig ha arbeid i bofellesskap.

Stillingen innebærer arbeid 5 av 12 helger.

Enheten er i en prosess for å bli sertifisert som livsgledehjem, med fokus på personsentrert omsorg og skreddersydde planer for den enkelte pasient. Kreativitet og mangfold verdsettes. 

Arbeidsoppgaver:

 • Stell og pleie, tilberedning av måltider og matservering
 • Aktivisering og miljørettede tiltak. Fokus på å videreutvikle et godt aktivitetstilbud
 • Oppfølging av pårørende
 • Dokumentasjon og administrative oppgaver
 • Arbeidsplan og turnusarbeid
 • Arbeide ut fra et personsentrert perspektiv der spørsmålet "Hva er viktig for deg?" er sentralt
 • Arbeide ut fra hverdagsrehabiliterende prinsipper
 • Bidra til å opprettholde og utvikle en høy faglig kvalitet på våre tjenester
 • Delta i utviklings- og forbedringsarbeid
 • Arbeidsoppgaver knyttet til velferdsteknologi
 • Bidra til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø, med fokus på arbeidsglede og mestring

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider
 • Det er en fordel med erfaring fra geriatri og/eller demensomsorg, samt administrasjon av arbeidsplan og turnusarbeid. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du må ha medisinkurs eller være villig til å ta dette
 • Det er krav om politiattest.
  Søker som har hatt opphold i land med høy forekomst av tuberkulose må fremvise attest på godkjent tuberkulinprøve før tiltredelse i stilling

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner både med hensyn til pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du må være ansvarsbevisst og kunne jobbe selvstendig
 • Arbeide grundig og målrettet
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver
 • Positiv til endring og omstilling
 • Liker å utfordre seg selv ved å tilegne seg ny kunnskap, og ta ansvar for egen utvikling
 • Trives med høyt arbeidstempo
 • Evner å se tjenestene i en større sammenheng
 • Tenker muligheter og alternative løsninger i stedet for begrensninger
 • Er lojal mot kommunens verdier og overordnede beslutninger og retningslinjer

Vi tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling der du kan bli utfordret til å være ressursperson innenfor ulike fagområder
 • Gode og engasjerte kolleger, og et godt arbeidsmiljø
 • Et miljø der personsentrert omsorg gjennomsyrer både hvordan vi møter pasienter og hvordan vi møter hverandre som medarbeidere. Raushet, vennlighet, likeverd og respekt er viktige verdier
 • Enheten har forhandlingsturnus
 • Lønn i samsvar med gjeldende tariff
 • Gode pensjonsordninger