Ledig stilling

Trondheim Kommune

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Heimdal bo- og aktivitetstilbud er det ledig en fast 100 prosent stilling som helsefagarbeider. Stillingen er lokalisert ved Bynesheimen, Spongdalsveien 500. Stillingen innebærer turnusarbeid på dag, kveld og helg. 

Heimdal bo- og aktivitetstilbud er en stor enhet i Trondheim kommune med over 400 faste ansatte. Vi er i dag organisert i 13 avdelinger med heldøgns omsorg og i tillegg drifter vi et aktivitetstilbud. Vår administrasjon ligger på Tiller, Østre Rosten 51.

Vi tilbyr heldøgns tjenester med bistand i hjemmet til voksne mennesker med ulike bistandsbehov og ulike funksjonshemninger.  Vi har en svært varierende brukergruppe med ulike behov og sammensatte diagnoser. Vi yter tjenester til personer med blant annet utviklingshemming, utfordrende adferd, psykiske lidelser og rus.

Vi jobber etter Trondheim kommunes verdier: Åpen, Kompetent og Modig.

Mer informasjon om bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegging av tjenester for mennesker med ulike bistandsbehov.
 • Bistå mennesker med ulike bistandsbehov i dagliglivets gjøremål.
 • Legge til rette for mestring og trivsel rundt den enkelte tjenestemottaker.
 • Medvirke til kvalitetssikring av tilbudet.
 • Dokumentasjon og bruk av aktuelle dataprogram.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent helsefagarbeider. 
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
 • Kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk.
 • Erfaring i arbeid med utfordrende atferd, forebygging og håndtering.
 • Erfaring fra å jobbe med personer med utviklingshemming, psykiatriske diagnoser og rusproblematikk. 
 • Kjennskap til diagnoser og miljøterapeutiske tiltak.
 • Gyldig politiattest.

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av kvalitet og er faglig oppdatert.
 • Du er ansvarsbevisst og trives både med selvstendige oppgaver og å jobbe i team.
 • Du er fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert.
 • Du er positiv og inkluderende og er med på å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Evne til å skape gode samspill og relasjoner med tjenestemottakere, pårørende og andre samarbeidspartnere.
 • Må ha gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Du har gode etiske holdninger.
 • Du er god på å bygge relasjoner.
 • Vi vektlegger personlig egnethet.
 • Menn oppfordres til å søke på grunn av sammensetning i personal og brukergruppen.

Vi tilbyr:

 • Internopplæring, boa-skolen, legemiddelhåndteringskurs, kurs i helse- og omsorgstjenesteloven kap 9.
 • Kompetansehevende tiltak.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 • Forutsigbar turnus/årsturnus.