Ledig stilling

Senja kommune

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesten for Psykisk Helse og Rus avd. Fristad Boenhet søker :

 

Helsefagarbeider, 60,45 % stilling til heldøgns helse og omsorgstilbud.  Stillingen er i turnus med arbeid hver 3 helg, to delt turnus med natt/aften vakter.

Helsefagarbeider, 61,03 % nattevaktstilling med arbeid hver 3. helg.

 

 Rus og psykisk helsetjeneste i Senja kommune gir tjenester, råd og veiledning til innbyggere med rus og psykiske helseplager. Tjenestetilbudet er delt opp i fem avdelinger:

 • Fristad boenhet 
 • Gibostad bofellesskap
 • Oppfølgingstjeneste
 • Mottaksteamet
 • Finnsnes dagsenter

 

Fristad Boenhet skal etablere tiltak til pasienter med vedtak om heldøgns helse- og omsorgstjenester. Boligen har 8 pasientleiligheter, samt at det er pasienter utenfor boligen som mottar tjenester. Tiltaket er organisatorisk underlagt tjeneste for psykisk helse og rus og har avdelingsleder i boligen. Psykisk helse og rustjenesten skal med høy faglighet og forsvarlighet bidra til trygghet og livskvalitet for mennesker med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser.

 

Arbeidsoppgaver

 • Målrettet miljøterapeutisk arbeid opp mot pasienter
 • Praktisk tilrettelegging for pasientenes hverdag
 • Samarbeid med pårørende, sosialt nettverk, lege, spesialisthelsetjenesten, NAV m.fl.
 • Dokumentasjonsarbeid – vi bruker Profil som journalsystem

 

Kvalifikasjoner

 • Fagarbeider med fagbrev
 • Videreutdanning i psykisk helse er ønskelig
 • Assistent (erfaring fra helse- og omsorgssektoren vektlegges)
 • Erfaring fra fagfelt/relevant erfaring fra miljøarbeid med utfordrende pasienter
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B
 • Det kreves alminnelig god helse da arbeidet med personer med særskilte behov kan være både psykisk og fysisk krevende
 • Evne til å arbeide i team med andre ansatte/leder for å fremme et godt samarbeid rundt tilbudet til brukere Det åpnes opp for at assistenter kan søke og komme i betraktning av stillingen.
 • Det åpnes opp for at assistenter kan søke og komme i betraktning av stillingen.

 

Personlige egenskaper:

 • Du må like å jobbe med mennesker med særskilte behov
 • Du må tåle å stå i utfordrende situasjoner
 • Du må kunne sette grenser, jobbe strukturert og målrettet, og tilpasse krav ut fra pasienters funksjonsevne
 • Være nøyaktig og selvstendig
 • Være fleksibel, kreativ, da oppgavene er i naturlig endring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby

 • En spennende arbeidsplass og variert pga utfordrende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer på et spennende fagområde i stadig endring
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø med kompetente og dyktige medarbeidere
 • En kommune i stor utvikling
 • Gode pensjonsordninger i KLP

 

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer etter kommunenes vilkår, på lønns- og arbeidsvilkår som kommer frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Deltagelse i kommunal pensjonsordning.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søker bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

Aktuell søker vil bli innkalt til intervju. Minst to referanser må oppgis. Stillingene er ledig og oppstart etter avtale med avdelingsleder.

 

Søkes via easycruit.com. Søknad vi a e-post eller post godtas ikke.

CV legges ved søknad, og kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.