• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  02.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4761533
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 13.09.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagavdeling hjemmebaserte tjenester
Hjemmebaserte tjenester er en døgntjeneste som legger til rette for at innbyggerne i Rana kommune kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig.

Ved Talvikparken bosenter er det ledig

 • 51 % fast stilling som helsefagarbeider, fra dags dato.

Talvikparken bosenter ligger sentralt i Mo i Rana. Bosenteret har 20 leiligheter og mange spennende faglige utfordringer. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid beboeren i fokus. I tillegg til fast bemanning på huset, som i hovedsak består av fagarbeidere, er sykepleier 1 og sykepleier fra hjemmesykepleien i boligen etter behov.

Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:
• Helhetlig pleie og praktisk bistand til beboerne
• Medisinhåndtering
• Primærkontaktansvar
• Samhandling med pårørende, lege, sykehus og andre samarbeidspartnere
• Veiledning av elever, lærlinger og studenter

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
• Lærlinger som om kort tid er ferdig utdannet oppfordres til å søke. En evt. tilsetting skjer da med forbehold om godkjent utdanning og autorisasjon.
• Må ha eller være villig til å ta medisinkurs og håndtere medisiner
• Behersker data som verktøy
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig.
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Personlig egnethet / personlige egenskaper:
• Vi søker en arbeidsglad medarbeider som har gode samarbeidsevner, og har høyt pasientfokus.
• Har evne til å jobbe både selvstendig og i team
• God arbeidskapasitet

Vi kan tilby:
• Opplæring og gode muligheter for å utvikle kunnskap og kompetanse
• En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver

Arbeidstid: Turnus

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuelt intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Oppgi i søknaden hvis du ønsker å stå som søker på andre ledige stillinger.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Avdelingssykepleier Marianne Kvande Hansen tlf.: 41864928 eller epost: Marianne.K.Hansen@rana.kommune.no

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 30.06.2022

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  02.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4761533
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 13.09.2022