Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning

Generell medisinsk sengepost søker helsefagarbeider / hjelpepleier som ønsker å bidra til pasientenes mestring gjennom helsefremmende bistand
 
Vår sengepost utreder og behandler pasienter med mage-/tarm-, nyre-, endokrinologiske-,

blod- og kreftsykdommer samt tilstander som krever god palliasjon. Mange av våre pasienter har komplekse tilstander med høy symptombyrde.
Vår opplæringsplan gir deg kompetanse i grunnleggende helsefaglig omsorg gjennom ivaretagelse av pasienter med ulike og sammensatte lidelser.  Dette innebærer blant annet at helsefagarbeideren skal bidra til at pasienter opprettholder best mulig egenomsorgsnivå.
Vi er en velorganisert sengepost med gode rutiner og arbeidsprosesser. Posten har 24 senger. Vi har 3-delt turnus, med arbeid hver 3 helg
Det er viktig for oss at våre ansatte opplever å ha et godt og trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer og en jobb de trives med.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • Ansvar for observasjoner, tiltak og oppfølging av pasienter innenfor våre fagområder
 • Samarbeide tverrfaglig 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider / hjelpepleier
 • Erfaring med pasientrettet arbeid 
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert
 • Ansvarsbevisst
 • Endringsvillig
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å organisere arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Variert og utfordrende arbeidshverdag
 • Kompetanseheving gjennom opplæringsprogram og internundervisning
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø