Ledig stilling

Trondheim Kommune

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Byåsen bo- og aktivitetstilbud er det i et av bofellesskapene ledig en fast 90 prosent stilling på natt for helsefagarbeider.

Vi søker etter deg som er engasjert og som blant annet har gode faglige kunnskaper om psykisk utviklingshemming, epilepsi og psykiske lidelser.

Byåsen bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester med bistand i hjemmet til voksne med funksjonshemminger, utviklingshemming og psykiske lidelser. Vi er i dag organisert i fjorten avdelinger med heldøgns omsorg. Vi drifter seks dagtilbud med åtte avdelinger lokalisert på forskjellige steder i byen. Vi gir tjenester til hjemmeboende med nærhet til base, samt tilsyn etter skoletid og i ferier for elever i videregående skole. Enheten ønsker å bidra til en mer variert og aktiv hverdag for de vi gir tjenester til, og organiserer både faste og spontane aktiviteter gjennom året. Vi ønsker å ha et ekstra fokus på aktivitet.

Stillingene innebærer turnusarbeid med arbeid på natt, og med arbeidshelg hver tredje helg. Vi benytter kalenderplan/årsplan som gjør at ansatte har innflytelse på egen turnus.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå tjenestemottakere gjennom natten 
 • Dokumentasjon av tjenestene som gis, samt observasjoner, beslutninger, og beskjeder
 • Som vaktansvarlig, ha ansvar for vaktbok og delegering av oppgaver
 • Tjenesten er turnusbasert og innebærer arbeid på natt, i helger og på helligdager

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent helsefagarbeider
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra tjenesteområdet, og aller helst kompetanse eller relevant erfaring fra det å bistå personer med utviklingshemning.

Personlige egenskaper:

 • God kommunikasjonsevne
 • Stå-på-vilje og fleksibilitet
 • Evne til å arbeide selvstendig, men samarbeider også godt sammen med andre
 • Evne til etisk refleksjon
 • Positiv og løsningsorientert
 • Strukturert og ryddig
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø
 • Du har gode etiske holdninger
 • Engasjement og interesse for tjenesteområdet
 • Evnen til å stå i en til tider hektisk og uforutsigbar hverdag
 • Vi vektlegger personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • God opplæring og veiledning
 • En spennende arbeidsdag
 • Et kreativt arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.