Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Persaunet helse- og velferdssenter har vi ledig en fast 100 prosent stilling som helsefagarbeider. Stillingen er knyttet til dag- og kveldsvakter og i snitt hver tredje helg.

Persaunet er et nytt helse- og velferdssenter som har vært i drift siden januar 2017. Det er byens største senter med 96 sykehjemsplasser, 50 omsorgsboliger og aktivitetssenter for seniorer. Bygget er helt nytt, med moderne lokaler og utstyr. Egen bydelskafè, sansehage, trimrom og sykkelparkering. I tillegg har vi stor takterrasse som kan benyttes av brukere og ansatte. Sykehjemmet består av fire avdelinger med 24 brukere. Hver avdeling er inndelt i tre fløyer à åtte brukere.

Vi søker etter helsefagarbeider som vil være med og bidra med fagkunnskap og humør så vi kan videretutvikle det gode arbeidsmiljøet vi har.

Vi benytter kalenderplan/årsplan som gjør at de ansatte har stor medinnflytelse på egen turnus. Vi har en overordnet målsetting om at beboerne skal oppleve god livskvalitet, omsorg og trygghet sikret gjennom brukermedvirkning og kompetanse hos personalet. Vi har eget forum for helsefagarbeidere hvor vi blant annet tar opp rutiner, samarbeid, etisk refleksjon, legemiddelhåndtering, Livsglede og  informasjon fra sykehjemsleger.

Les mer om oss på vår hjemmeside

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å bistå pasienten i det daglige, og aktivt bidra i forhold til pasientens hverdagsmestring.
 • Praktiske arbeidsoppgaver som ligger til avdelingene på helse- og velferdssenteret.
 • Jobbe med Livsglede.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider.
 • Gjerne med erfaring/videreutdanning innen geriatri.
 • Gjerne erfaring fra arbeid med pasienter med utfordrende adferd.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Liker å jobbe i team.
 • Er fleksibel og fantasirik.
 • Evner å stå på i en hektisk hverdag, trives i et hektisk arbeidsmiljø og evner å prestere i pressede situasjoner.
 • Du har tydelige etiske og faglige holdninger.
 • Trives med å jobbe i turnus.
 • Er en positiv person, har engasjement og interesse for tjenesteområdet.
 • Har interesse for geriatri og kjennskap til målrettet miljøarbeid.
 • Liker faglige utfordringer og legger stor vekt på dokumentasjon, har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.
 • Er strukturert og ryddig.

Vi tilbyr:

 • Et positivt arbeidsmiljø.
 • Helsefagforum en gang pr. mnd.
 • Et godt miljø for faglig utvikling.
 • Spennende, utfordrende og mangfoldige arbeidsoppgaver.
 • Åpenhet for nytenkning og utradisjonelle ideer.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.