Ledig stilling

Eigersund kommune

Helsefagarbeider 

Offentlig forvaltning

Eigersund kommune er opptatt av heltidskultur. Vi søker etter en engasjert helsefagarbeider i 100 % fast stilling.

Kjerjaneset bo- og servicesenter består av ulike avdelinger. Senteret har dagsenter med 28 plasser, hvor 8 plasser er spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom. Ellers har senteret 3 bofellesskap for personer med demenssykdom, med i alt 21 faste beboere, samt 21 serviceleiligheter for eldre/funksjonshemmede, og eget kjøkken.

Stillingen vil hovedsakelig ha arbeid i bofellesskapene. En må påberegne å arbeide på tvers av avdelinger på hele senteret. 

Stillingen innebærer arbeid 5 av 12 helger. Ca 65 % av stillingen har fast oppsatt turnus med arbeid på dag/kveld. Resten av stillingen vil bestå av ubunden tid, og vakter settes inn der det er behov. En vil tilstrebe størst mulig grad av forutsigbarhet ved hjelp av forhandlingsturnus, der en planlegger for perioder med 6-, 12 eller 18 ukers varighet. 

Enheten er i en prosess for å bli sertifisert som livsgledehjem, med fokus på personsentrert omsorg og skreddersydde planer for den enkelte pasient. Kreativitet og mangfold verdsettes. 

Arbeidsoppgaver:

 • Stell og pleie, tilberedning av måltider og matservering
 • Aktivisering og miljørettede tiltak. Fokus på å videreutvikle et godt aktivitetstilbud
 • Oppfølging av pårørende
 • Dokumentasjon og administrative oppgaver
 • Arbeide ut fra et personsentrert perspektiv der spørsmålet "Hva er viktig for deg?" er sentralt
 • Arbeide ut fra hverdagsrehabiliterende prinsipper
 • Arbeidsoppgaver knyttet til velferdsteknologi
 • Bidra til å opprettholde og utvikle en høy faglig kvalitet på våre tjenester
 • Delta i utviklings- og forbedringsarbeid
 • Bidra til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø, med fokus på arbeidsglede og mestring

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider
 • Det er en fordel med erfaring fra geriatri og/eller demensomsorg 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du må ha medisinkurs eller være villig til å ta dette
 • Det er krav om politiattest.

Søker som har hatt opphold i land med høy forekomst av tuberkulose må fremvise attest på godkjent tuberkulinprøve før tiltredelse i stilling

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner både med hensyn til pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du må være ansvarsbevisst og kunne jobbe selvstendig
 • Arbeide grundig og målrettet
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver
 • Positiv til endring og omstilling
 • Like å utfordre deg selv ved å tilegne deg ny kunnskap, og ta ansvar for egen utvikling
 • Trives med høyt arbeidstempo
 • Evner å se tjenestene i en større sammenheng
 • Tenker muligheter og alternative løsninger i stedet for begrensninger
 • Er lojal mot kommunens verdier og overordnede beslutninger og retningslinjer

Vi tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling der du vil få egne faglige ansvarsområder
 • Gode og engasjerte kolleger, og et godt arbeidsmiljø
 • Et miljø der personsentrert omsorg gjennomsyrer både hvordan vi møter pasienter og hvordan vi møter hverandre som medarbeidere. Raushet, vennlighet, likeverd og respekt er viktige verdier
 • Enheten har forhandlingsturnus
 • Lønn i samsvar med gjeldende tariff
 • Gode pensjonsordninger