Ledig stilling

Stavanger Kommune

Helsefagarbeider

Har du lyst til å jobbe i et av byens trivelige bofellesskap? Vi er en liten, men faglig orientert personalgruppe, som ønsker å inkludere deg i teamet vårt! Bofellesskapet i Adjunkt Hauglandsgate er et botilbud for mennesker med psykiske lidelser.
Bo og Aktivitet Psykisk Helse søker etter en engasjert og dyktig Helsefagarbeider til et av våres bofellesskap som ligger idyllisk og sentralt til oppe på Stokka. 
Virksomheten består samlet sett av en allsidig og faglig sterk personalgruppe hvor vårt fokus er: 
Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter. 
Vi har nå en ledig 80% st i turnus D/ A, med for tiden arbeid hver 4dje helg. I vårt arbeid vektlegger vi å skape gode relasjoner, trygge rammer, gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser gjennom en recoveryorientert praksis. 

Arbeidsoppgaver:

Miljøterapeutisk oppfølging av beboerne. Oppfølging av fysisk og psykisk helse.
Oppfølging ift ADL aktiviteter rundt den enkelte. Miljø- og motivasjonsarbeid. Fokus på meningsfulle aktiviteter i hverdagen.
Dokumentasjonsarbeid. Følge opp tiltaksplaner sammen med beboere og faggruppen i tråd med virksomhetens standard. Kvalitetssikre tjenesten. Det er en fordel å være kjent med Cosdoc. 
Legemiddelhåndtering.
Jobbe strukturert, selvstendig og samarbeide med personalgruppen i: Teamarbeid. Primærgruppearbeid. Tverrfaglig samarbeid. Pårørende arbeid.
Være med og utarbeide og opprettholde gode rutiner rundt avdelingens IT systemer.
Være veileder for nye elever og lærlinger.
HMS arbeid, Kvalitet - og forbedringsarbeid står i fokus. Medansvar for utvikling og oppfølging i hverdagen

Kvalifikasjoner:

Du er autorisert helsefagarbeider. Du kan gjerne ha en videreutdanning innenfor psykisk helse.
Vi ønsker en faglig, trygg person som har relevant erfaring innenfor Psykisk helse og eller ROP lidelser i kommunehelsetjenesten.
Du har førerkort klasse B.
Du må ha gode norskferdigheter muntlig og skriftlig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå minimum tilsvarende C1.  Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk.

Personlige egenskaper:

Du har høy moralsk integritet som gjør deg reflektert og gir et aktivt bidrag til etiske drøftinger. 
Du er tålmodig og tåler å stå i en krevende hverdag.
Du er en person som holder roen, klarer å skape trygghet og roe ned i vanskelige situasjoner og i miljøet når ting blir kaotiske eller uoversiktlige.
Du skaper gode relasjoner. Det forventes gode kommunikasjonsferdigheter med brukere, pårørende, kollegaer og samarbeidsparter.
Du har høy grad av ansvarsfølelse. Du er på tilbudssiden både ovenfor virksomheten, for enkelt brukere og for bofellesskapet som helhet. Du er en person som "gir det lille ekstra"!
Du lar deg veilede og tilpasser deg etter krav og forventninger på arbeidsplassen.
Du er vitebegjærlig og holder deg faglig oppdatert gjennom din genuine interesse for mennesker og fag.
Du er strukturert, og kan jobbe både selvstendig og sammen med andre.
Du er en aktiv, gjerne musikalsk, kreativ og sosial person som har evnen til å dele humor og glede. 

Vi tilbyr:

Vi arbeider for et godt arbeidsmiljø.
En variert hverdag der du er med på å utforme tjenestene.
Vi kan tilby en fysisk aktiv arbeidshverdag.
Fagdager og konferanser arrangert av virksomheten.
Tilgang til en stor kursdatabase.
Jevnlige fagmøter.
Andre velferdstilbud du får som ansatt i Stavanger kommune er avtaler med treningsstudio, svømmehaller, bedriftsidrettslag og "hjem-jobb-hjem" ordning. Stavanger kommune har også gode forsikrings- og pensjonsordninger.  
Stillingen lønnes etter gjeldende tariff og stillingskoder: Hjelpepleier: 707600: 363.700-446.000 Helsefagarbeider: 707603: 363.000-446.000 Helsefagarbeide med videreutdanning: 386.000-467.100