Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Helsefagarbeider

Offentlig forvaltning

Gjoleidveien boliger ligger sentralt til på Skedsmokorset og er hjemmet til 12 voksne personer med psykisk utviklingshemming som har behov for litt ekstra hjelp med de store og små utfordringene i hverdagen. Vi yter døgnkontinuerlig bistand og tjenestene baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Boligen har en høy grad av tverrfaglig kompetanse og tilbyr et spennende fagmiljø med fokus på utvikling. Vi har et nært samarbeid med pårørende og fagnettverk internt og eksternt. Vi har som mål å skape et trygt hjem for beboerne og et godt arbeidsmiljø for de ansatte.
I Lillestrøm kommune har vi stort fokus på samarbeid og helhetlig tankegang både internt på egen seksjon, på tvers av avdelinger og kommunalområder og utad mot eksterne samarbeidspartnere. Vi jobber systematisk mot å bedre kvaliteten i tjenestene vi yter i tråd med den nasjonale veilederen for gode tjenester til personer med utviklingshemming og FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Med verdiene tillit, inkludering og nyskapning har vi ambisiøse mål om å bli Norges beste på vårt fagfelt! https://stiftelsensor.no/nyheter/item/lillestrom-vil-bli-best

Nå leter vi etter en ny helsefagarbeider til vårt team på Gjoleidveien boliger! Er du en person som ser muligheter fremfor begrensninger og som ønsker å tilrettelegge for en god hverdag med fokus på hver enkeltes behov? Liker du å komme opp med kreative løsninger for å oppnå ønskede resultater? Er du en som klarer å se mennesket bak funksjonshemmingen og møte beboerne på deres nivå for å bidra til deres utvikling? Ønsker du å strekke deg litt lenger for å være med på å skape et miljø der motivasjon, teamarbeid og kunnskap er en naturlig del av hverdagen? Da vil vi gjerne møte deg!

Få et lite innblikk i hverdagen i bemannede boliger i Lillestrøm på Instagram https://www.instagram.com/unike_boliger/ 

Arbeidsoppgaver:

 • Direkte tjenesteyting i henhold til enkeltvedtak, planer, rutiner og prosedyrer
 • Bidra til målrettet miljøarbeid
 • Samarbeid med pårørende, verge og eksterne samarbeidspartnere
 • Delta på møtevirksomhet og kurs
 • Følge opp medisinske rutiner
 • Utføre delegerte oppgaver
 • Veiledning av andre kollegaer, brukere, pårørende, studenter og elever

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider
 • Kjennskap til psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser
 • Praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming
 • Praktisk erfaring med håndtering av utfordrende atferd
 • Praktisk erfaring med journalføring, fortrinnsvis i Gerica
 • Det er en fordel om du gjennomgått grunnkurs i legemiddelhåndtering
 • Det er en fordel om du har kjennskap til kap. 9
 • Gode datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest må kunne fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Er kreativ, motiverende og løsningsorientert
 • Kan arbeide selvstendig og i team
 • Er fleksibel og omstillingsdyktig, tar utfordringer på strak arm
 • Har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Har en genuin interesse for beboerne og det å gi tjenester av høy kvalitet
 • Evne til å skape og bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Være motivert, engasjert og nysgjerrig
 • Er en god rollemodell, liker å bidra og er trygg på deg selv
 • Tar eierskap til arbeidsplassen og viser initiativ

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til tariff
 • Muligheter for egenutvikling gjennom kompetansehevende kurs 
 • Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag