• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323132
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Helsefagarbeider

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Tilrettelagte tjenester og psykisk helse består av 17 tjenestesteder, ambulerende miljøtjeneste, et dag- og aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming, samt transporttjenesten og kantinen i bydelsadministrasjonen. De ulike tjenestestedene er delt inn i seksjoner. Avdelingen består av 7 seksjoner. Seksjon Marmorberget søker nå helsefagarbeider.

Som ansatt i Tilrettelagte tjenester og psykisk helse blir en du del av et aktivt fagmiljø hvor det legges vekt på å være faglig oppdatert og i utvikling. Du får dyktige og inspirerende kollegaer og ledere som alle er med på å gi brukerne gode tjenester. Vi har faglige og sosiale sammenkomster på tvers av tjenestesteder, slik at du får et stort og ikke minst hyggelig nettverk. Blant annet tilbyr vi Faglig Forum.

Seksjon Marmorberget består av tjenestestedene Marmorberget dag- og aktivitetssenter, Transporttjenesten, Kantinen og Marmorberget bo- og avlastning. Tjenestestedene er tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, pedagoger, helsefagarbeidere og ufaglærte. Tjenestestedene har i tillegg til de overnevnte stillingene teamledere, vernepleierkonsulenter og seksjonsleder.

Som helsefagarbeider vil du arbeide i team med helsefagarbeidere, vernepleierkonsulent, vernepleiere og andre med bachelor i helse-, sosial og pedagogiske fag. Du vil i samarbeid med disse ha ansvar for det
faglige tjenestetilbudet til beboerne. Du vil være en ressursperson i det miljøterapeutiske arbeidet, i
veiledning og oppfølging av kollegaer, samt oppfølging og saksbehandling av vedtak etter Hol kap. 9. Det kan bli tillagt tjeneste- eller primærkontaktansvar, jmf. behovsstyrt bemanning (BOB).

Stillingen er i turnus, med mulighet for langvakter hver 6. helg.

I seksjon Marmorberget har vi et høyt faglig fokus og tilstreber høyt faglig nivå i tjenestene vi yter.

Vi behandler kun elektroniske søknader.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i direkte miljøarbeid
 • Delta i fagutviklingsarbeid
 • Yte tjenester etter gjeldende vedtak
 • Stillingen innebærer selvstendig faglig ansvar for beboere. Dette inkluderer blant annet medisinsk oppfølging, utarbeidelse og oppfølging av vedtak etter Hol kap. 9 og fagadministrativt system (FAS), samt mer spesifikke tiltak som for eksempel dagsplansystemer
 • Faglig ansvar innebærer også rollen som primærkontakt knyttet til behovsstyrt bemanning (BOB) og koordinator for ansvarsgruppe
 • Ansvar for å lede og veilede i temaer rundt beboere
 • Gi veiledning til og opplæring av kollegaer
 • Samarbeid med pårørende, verge og spesialisthelsetjenesten, samt øvrige instanser.
 • Ansvar for måloppnåelse og resultater i samarbeid med vernepleierkonsulent, teamleder og seksjonsleder
 • Oppgaver delegert fra leder

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som helsefagarbeider
 • Vi krever erfaring fra arbeid med med mennesker med utviklingshemning
 • Vi krever kunnskap om målrettet miljøarbeid (atferdsanalyse), gjerne med veiledningserfaring
 • Vi krever god kunnskap om og erfaring fra arbeid med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kap. 9
 • Gode datakunnskaper
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Vi krever fremleggelse av gyldig politiattest for å kunne tiltre stillingen
 • Det forventes at følgende e-læringskurs er gjennomført ved ansettelse:
  Arbeid i andres hjem: http://kurs.helsekompetanse.no/andres-hjem  
  Utfordrende atferd: http://kurs.helsekompetanse.no/utfordrende  
  Autismespekterforstyrrelse hos personer med utviklingshemming: http://asf.helsekompetanse.no/   

Personlige egenskaper:

 • Du må være tydelig, målrettet og handlingsdyktig
 • Du må være selvstendig og resultatorientert
 • Du må kunne ta initiativ til utviklingsarbeid
 • Du må være faglig sterk og ha gode samarbeidsevner
 • Du må kunne arbeide selvstendig og ta avgjørelser innenfor gitte rammer
 • Du må være en positiv kultur- og holdningsbærer
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med rom for veiledning og utvikling
 • Dyktige kollegaer med høyt faglig fokusorganisering etter BOB
 • Et tverrfaglig team med ukentlig møtevirksomhet
 • Gunstig turnus med mulighet for arbeid hver 6. helg
 • Et seksjonslederteam som bidrar til å løfte kvaliteten på tjenestetilbudet
 • Deltagelse i Faglig Forum
 • Interne og eksterne kurs- og opplæringstilbud
 • Utviklende og spennende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter til å påvirke og utforme eget arbeid
 • Umiddelbar nærhet til kollektivtransport
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Personalhytter på Beitostølen
 • Gode lønnsbetingelser
 • Lønnsramme 1007, Lønnstrinn 18-28 kr 421 250,- - 471 300,-  pr år i 100% stilling 
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323132
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune