Helsefagarbeider

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Avdeling Arbeid og aktivitet i Lillestrøm kommune
består av 3 aktivitetssentre. I tillegg har avdelingen en egen seksjon som tilbyr tilrettelagt arbeid. Solbakken arbeids- og aktivitetssenter er lokalisert på Skjetten, og har som hovedoppgave å gi tilrettelagt arbeids - og aktivitetstilbud til om lag 60 personer med ulike bistandsbehov. I tillegg til bygget på Skjetten har vi en avdeling på Strømmen og en kantine og oppdragsgruppe som holder til på Sørvald bo – og behandlingssenter i nærheten av Lørenfallet. Det er stor variasjon i tjenestemottakernes funksjonsnivå, og ingen dager er like.

Vi søker nå etter deg som ønsker å være en viktig bidragsyter inn i vår hverdag både på Sørvald og på Solbakken. Vår arbeidstid er på dagtid mandag til fredag, og stillingen er p.t. fordelt på tre dager på Sørvald og to dager på Solbakken per uke. Du vil få ansvar for daglig drift av kantina, veiledning av en flott gjeng som er med i oppdragsgruppa og du vil få drive masse med direkte tjenesteyting.
Hos oss er det et stort fokus på at hver enkelt
person skal oppleve mestring slik at de på en best mulig måte kan ta i bruk ressursene sine. Vårt slagord er "best sammen".

Arbeidsoppgaver:

- Drift av kantine, herunder bestilling av varer, produksjon av mat samt ajourhold av IK - matsystem

- Yte praktisk bistand til ulike tjenestemottakere

- Utføre transportoppdrag

- Dokumentere i fagsystem, herunder journalsystem og IK - matsystem

- Følge oppsatte handlingskjeder og miljøregler for å sikre lik praksis

- Veilede og delta på ulike aktiviteter sammen med tjenestemottakere, som svømming, disko, oppdragsgruppe, transportoppdrag m.m.

- Samarbeide med spesialisthelsetjenesten og øvrige interne og eksterne instanser

- Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/ hjelpepleier 
- Erfaring med og interesse for kantinedrift el. produksjon av mat
- Det er en fordel med kjennskap til IK - mat
- Erfaring med brukergruppen
- Erfaring med håndtering av utfordrende atferd
- Gode norskkunnskaper
- God erfaring med bruk av IT – verktøy
- Førerkort klasse B manuelt gir

Personlige egenskaper:

- Evne til å ta ansvar

- Evne til å arbeide selvstendig

- Engasjert og faglig oppdatert

- Gode samarbeidsevner og er fleksibel

- Har en positiv innstilling

- Initiativrik og løsningsorientert

- Kapasitet til å håndtere høyt tempo

- Bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

- Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges

Vi tilbyr:

- Et levende fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling

- Trivelige, nysgjerrige, engasjerte og dyktige kollegaer med godt samhold og mye humor

- En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver

- Et godt/unikt arbeidsmiljø

- Opplæring og veiledning

- Aktivt bedriftsidrettslag

- God pensjons- og forsikringsordning

- Lillestrøm kommune har også yrkesskadeforsikring på fritid for sine ansatte

- Lønn etter hovedtariffavtale