Helsefagarbeider  

Stavanger Kommune

Er du en motivert og lærevillig helsefagarbeider og har lyst på en jobb som gir deg utfordringer, er spennende, variert og meningsfull? da er en jobb som helsefagarbeider på Rosendal noe for deg.

Som helsefagarbeider på Rosendal, vil du ha en svært viktig funksjon i å gi omsorg og utføre grunnleggende sykepleie til våre beboere.  

Vi har nå ledig en fast stilling som helsefagarbeider i omsorgsboligene, 100% på dag og kveld, med arbeid hver 3. helg.

Rosendal omsorgsboliger utgjør et bofellesskap med døgnbemanning, som består av 20 leiligheter. Leilighetene tildeles personer under 65 år, som har et større behov for helse- og omsorgstjenester.

Rosendal sykehjem er et koselig og lite sykehjem som består av 25 langtidsplasser fordelt på 3 små grupper, hvor en av gruppene har skjermede plasser.

Omsorgsboligene er samlokalisert med sykehjemmet, men det er eget personell knyttet opp mot omsorgsboligene og sykehjemmet. 

Rosendal sykehjem og omsorgsboliger ligger i naturskjønne omgivelser i Storhaug bydel. Området er preget av store grøntområder med nær tilgang til sjøen.

Vi har et arbeidsmiljø som er preget av samarbeid, arbeidsglede, motivasjon og høy sikkerhet. Vi har stort fokus på fagutvikling og kompetanse som er en forutsetning for å gi god omsorg til våre beboere.

Aktuelle søkere vil fortløpende bli innkalt til intervju. Ansettelse etter avtale.

Sjekk vår facebookside: https://www.facebook.com/rosendalsykehjem

Arbeidsoppgaver:

 • Du skal kunne planlegge og gjennomføre ulike oppgaver som for eksempel: tilberede måltider og kartlegge ernæringssituasjon, assistere med personlig hygiene, påkledning, forflytning og trening for å opprettholde beboerens funksjonsnivå, miljørettede tiltak og aktiviteter, utføre grunnleggende førstehjelp, iverksette forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde 
 •  Du skal kunne bruke elektronisk pasientjournal og dokumentere etter gjeldende retningslinjer

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider
 • Arbeids- og oppholdstillatelse
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (Norsktest nivå B2). Kun søknader med vedlagt dokumentasjon på bestått prøve i lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig og muntlig framstilling vil bli behandlet. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
 • Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd

Personlige egenskaper:

 • Du må like å jobbe med mennesker
 • Du må kunne jobbe med mennesker som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon og som har forskjellige evner og muligheter for kommunikasjon
 • Du tåler at arbeidsdagene kan være uforutsigbare og hektiske, men du har samtidig evne til å bevare roen og finne de gode løsningene i det handlingsrommet, som vi har til rådighet
 • Du må kunne vise omsorg, vennlighet og respekt 
 • Du må ha gode samarbeidsevner siden du i tillegg til pasienter og brukere, også vil samarbeide med pårørende og andre yrkesgrupper
 • Du må ha evne til læring og omstilling 

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Regelmessig internundervisning
 • Kantine som er åpen alle dager
 • Gratis parkering
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • HjemJobbHjem-ordning
 • Stillingskode 707603 helsefagarbeider, årslønn 363 700 - 446 000.