Detaljer


Helsefagarbeider

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Ved post 6 har vi nå ledig stilling for Helsefagarbeider i 63 % stilling på natt, med arbeid hver 3. helg

Vårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte.

Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi deg gjerne som søker.

Arbeidsoppgaver:
• Klinisk observasjoner og NEWS-målinger
• Stell og pleie av kritisk syke pasienter
• Forefallende arbeid i avdelingen
• Fastvakt ved behov

Kvalifikasjoner:
• Helsefagarbeider
• Faglig engasjement
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Gode samarbeidsevner
• Evne til å arbeide selvstendig
• Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver
• Faglig utvikling
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger