Detaljer

 • Bedrift
  Kristiansund kommune
 • Søknadsfrist
  28.09.2020
 • Sted:
  KRISTIANSUND N
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  KRISTIANSUND N
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3158941
 • Se her for andre jobber fra Kristiansund kommune

Helsefagarbeider

Vi har ledig tre faste stillinger (72,3 - 85 %) som hjelpepleiere/helsefagarbeidere ved Kringsjå sykehjem. For tiden i turnus dag/kveld.


Kringsjå sykehjem består av en somatisk langtidsavdeling med 20 beboere og en langtidsavdeling for demens med 9 beboere. 

 Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for veiledning, tilrettelegging og bistand ut fra pasientens pleie – og bistandsbehov og fastsatte mål
 • Oppfølging av helsetilstand
 • Dokumentasjon og oppfølging av prosedyrer
 • Medansvar for mottak av nye pasienter
 • Samhandling og kommunikasjon med pasient, pårørende og andre aktører
 • Arbeide tverrfaglig med andre faggrupper inn i avdelingene
 • Samansvar for utførelse av generelle arbeidsoppgaver i avdelingen
 • Lager- og kjøkkenansvar
 Kvalifikasjonskrav
 • Autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider
 • Være villig til å tilegne seg ønsket kompetanse innen geriatri
 • Gode ferdigheter i norsk språk, både skriftlig og muntlig 
 • Gode ferdigheter innen dokumentasjon/IKT er nødvendig
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant arbeidserfaring
 • Godkjent legemiddelhåndteringskurs
 • Kurs/videreutdanning innen geriatri
 • Demensomsorgens ABC
 • Tvang –"Helst ikke"
Personlige egenskaper
 • Egnethet og interesse innenfor fagområdet vil bli vektlagt
 • God observasjons – og handlingskompetanse
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Motivasjon for å yte kvalitativt gode tjenester
 • Trives med å jobbe i en aktiv avdeling
 • Jobbe målrettet med pasienten i fokus
 • Helse til å utføre oppgavene lagt til stillingen
Vi tilbyr

Vi tilbyr deg som søker et spennende, inkluderende og utfordrende arbeidsmiljø i et sterkt fagmiljø som jobber systematisk med fag og kvalitet der pasientens helseutfordringer blir sett opp mot de ressurser, ønsker og mål denne har for eget liv. Vi har god internopplæring og sertifisering i medisinsk-teknisk utstyr og prosedyrer.

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.