Detaljer


Helsefagarbeider i  65 % stilling natt

Helsetjenester til voksne omfatter tjenester og tilbud til innbyggere i Lillestrøm kommune som har behov for helsetjenester. Ansvarsområdet er en viktig bærebjelke for Lillestrøm kommunes målsetting om å støtte opp om mestring hele livet – i alle livets faser.

Avdeling Omsorgsboliger for voksne består av 5 omsorgsboliger til beboere som er i behov av heldøgns omsorgstjenester. 

Husebyjordet omsorgsboliger ble bygget i 2013 og ligger sentralt på Skedsmokorset. Husebyjordet omsorgsboliger er et bofellesskap for personer med demens. Huset har 5 kollektiv med til sammen 34 leiligheter. Her jobber en tverrfaglig gruppe med sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, musikkterapeut og aktivitør. Avdelingen er preget av godt miljø, godt samarbeid, faglig fokus og mye godt humør. Vi er en samlet arbeidsgruppe som brenner for å yte faglig gode tjenester til våre brukere, og gi de gode dager og hverdagsmagi.

Husebyjordet Omsorgsboliger søker nå etter helsefagarbeider natt i 65 % stilling med arbeid hver 3.helg

Arbeidsoppgaver
 • Sørge for at beboeren opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt
 • Bidra til utvikling og sikring av prosedyrer og rutiner
 • Gi helsetjenester til våre beboere og sikre god dokumentasjon 
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Evt andre delegerte oppgaver
Kvalifikasjoner
 • Autorisert helsefagarbeider
 • Relevant utdanning eller erfaring fra tilsvarende arbeid 
 • Erfaring med brukergruppen er ønskelig men ingen betingelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode datakunnskaper
 • Krav til norskkunnskap: Bestått norskprøve 3 skriftlig og muntlig
 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til god kommunikasjon og relasjon med beboere, pårørende og kolleger
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Fleksibilitet- omstillingsdyktig når det kreves
 • Kreativ, nytenkende og løsningsorientert
 • Reflektert og opptatt av etikk
 • Være motivert og nysgjerrig 
 • Ha evne til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos bruker 
 • Humør og raushet
 • Ha arbeidsglede
 • Evne til å skape og bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner  
 • Interesse for geriatri og demens

Vi tilbyr
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Aktivt bedriftsidrettslag