Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjøvik kommune

Helsefagarbeider 2 x 100 % fast stilling ved hjemmetjenesten Nordbyen

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Hjemmetjenesten Nordbyen består av ambulerende hjemmetjenester og dagaktivitetstilbud og er stasjonert på Nordbyen omsorgssenter som ble tatt i bruk i 2017. Omsorgssenteret ligger flott til med utsikt over byen og Mjøsa, og har gode parkeringsforhold. På senteret ellers har vi bokollektiv for personer med demens, sykehjem og kafé. Vi har en koselig hage som kan benyttes for pasienter, brukere, pårørende og ansatte når situasjoner byr til det.

Stillingen er for tiden todelt turnus med jobb hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver:
 • Utføre helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand etter vedtak og førende retningslinjer/beskrivelser.
 • Ivareta brukerens behov og rettigheter i samarbeid med beboeren selv og pårørende.
 • Bidra aktivt med fagkompetanse i daglige vurderinger og refleksjoner.
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
 • Veiledning og opplæring av lærlinger, elever og kollegaer.
 • Deltaker i virksomhetens demensteam og arbeidsoppgavene dette medfølger.
 • Deltaker som en av virksomhetens hjelpemiddelkontakt.
 • Bidra i virksomhetens dagaktivitetstilbud ved behov.
 • Delta i forbedringsarbeid i virksomheten.
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø i virksomheten.
Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier.
 • Det er ønskelig med erfaring fra demensomsorg og kartleggingskompetanse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Generelle IKT-kunnskaper.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Krav om godkjent politiattest.
Vi kan tilby:
 • Et positivt arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere.
 • En godt organisert virksomhet med fokus på orden.
 • Mulighet for videreutdanning innenfor Gjøvik kommunes retningslinjer.
 • Offentlig tjenestepensjon.
 • Bedriftsidrettslag.
 • Hovedregelen er at arbeidsgiver stiller med tjenestebil. Unntaksvis kan det påberope seg bruk av egen bil, skrives med egen avtale.

 

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.