Ledig stilling

Tønsberg kommune

Helsefagarbeider 100 % stilling x 3

Offentlig forvaltning

Har du hjerte for demens i eldreomsorgen og ønsker å være delaktig i vurdering av pasientens behov og samarbeide med pårørende? Liker du også å spre glede og bety noe for andre? Da er du kanskje vår nye kollega på Nes sykehjem.

Sykehjemmet ligger nydelig til nær sjøen på Husvik bare noen få kilometer fra Tønsberg sentrum og består av 76 institusjonsplasser og 25 plasser for personer som trenger døgnbemannet omsorgsbolig. Vi har avdelinger for pasienter med langtidsvedtak, korttid og rullering i tillegg til dagsenter for personer med demens. Sykehjemmet har eget kjøkken som gir oss god lukt av deilig middag, boller og vafler gjennom uken. Vi har også frisør og fotterapeut, samt frivillighetskontakt som i samarbeid med frivillige organisasjoner, nærmiljøet og avdelingene, setter struktur på aktivitetstilbudet som sprer glede i avdelingene og peisestua med sang og musikk og andre tilbud.

Som helsefagarbeider hos er du primærkontakt med oppfølgingsansvar for en eller flere pasienter i samarbeider med lege og sykepleier. Du får varierte arbeidsdager hvor du får brukt din faglige kompetanse og omsorgsfulle personlighet. Vi jobber systematisk med fag, kvalitet og utvikling og har fagsykepleier i full stilling. Vi har mentorordning for nyansatte som innebærer tett oppfølging det første året. Vi har en engasjert sykehjemslege i full stilling som også er tilgjengelig for bistand på ettermiddager. Er du en positiv og fleksibel person som er med på å skape det gode miljøet, vil vi gjerne ha deg med på laget! 

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta pasientenes daglige behov for pleie og omsorg
 • Ta initiativ til aktivitet og den gode samtalen med pasienten
 • Ta initiativ til å opprette tiltaksplaner og påse at de er oppdatert
 • Holde IPLOS oppdatert
 • Ulike kartlegginger av pasientens helse
 • Dokumentasjon
 • Samarbeide med og oppfølging av pårørende
 • Forefallende arbeid i avdelingen

Arbeidshverdagen din vil også innebære

 • At du følger rutiner og bidrar til forbedringsarbeid
 • At du bidrar til å skape et bevisst, konstruktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • At du fremmer samarbeidskultur som preges av kompetansedeling og samarbeid på tvers

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert helsefagarbeider
 • Evt. også videreutdanning innen geriatri, psykiatri eller demens
 • Lærlinger som er i ferd med å fullføre fagbrev, men som ikke har avlagt eksamen, kan også søke.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne (nivå B2)
 • God digital kompetanse

Vi ønsker en kollega som er 

 • MODIG, fleksibel og tar utfordringene som kommer
 • ENGASJERT i faget, kvaliteten på tjenesten og i arbeidsmiljøet
 • ROMSLIG, inkluderende og en god relasjonsbygger
 • KOMPETENT, deler av sin kompetanse og søker ny kunnskap

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Vi har årsturnus som gir stor påvirkning til egen jobbhverdag og mulighet for langvakter med arbeid hver 4. helg eller hver 3. helg med vanlige vakter. Det er to-delt turnus med kun dag og kveldsvakter eller langvakter også i uka hvis ønskelig.
 • En arbeidsplass med stort fokus på faglighet og trivsel
 • Mentorordning det første året som nyansatt
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger tilknyttet KLP (offentlig tjenestepensjon)

Søknader vil bli vurdert fortløpende og aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost