Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Røros kommune

Helsefagarbeider, 100% i turnus med langvakter.

Kort om stillingen

Vi har en ledig stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier.

Om oss

Tjenester for funksjonshemmede (TFF) holder til på Øverhagan bofellesskap og er en del av virksomheten hjemmebaserte tjenester. TFF er en tjeneste i stadig endring og utvikling. Vi har et stødig og godt personale med stor bredde i erfaringer og utdanning, deriblant sosionom, vernepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Brukerne våre er spredt i alder og funksjonsnivå, og noen bor i bofellesskapet mens andre bor i egne boliger i nærområdet. En del av brukerne har en aktiv fritid der personalet er en viktig del av oppfølgingen og motivasjonen. Alle brukerne har individuelt tilrettelagte bistandsbehov og dagene varierer. Avdelingen vår har stort fokus på arbeidsmiljøet og det er en felles forventning om at alle bidrar inn i dette arbeidet.

Kvalifikasjoner
 • helsefagarbeider med godkjent norsk autorisasjon
 • erfaring fra arbeid med funksjonshemmede
 • behersker norsk både muntlig og skriftlig
 • grunnleggende IT-kunnskaper. Det er ønskelig med kjennskap til fagprogrammene Helseplattformen og Gat
 • førerkort klasse B
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • bistå brukerne i alle dagliglivet gjøremål
 • utarbeide dagsplaner/individuelle planer
 • delta i ansvarsgrupper
 • primærkontaktansvar for brukere
 • veilederansvar for elever
 • delta aktivt i brukernes fritidsaktiviteter og turer
 • delta aktivt inn i arbeidsmiljøet
Personlige egenskaper
 • evne til å jobbe selvstendig, men også i team
 • fleksibel og løsningsorientert
 • godt humør
 • punktlig og lojal
 • samarbeidsvillig og ansvarsfull
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Før ansettelse må politiattest av nyere dato (maks. tre måneder gammel) fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju.  

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.