Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Røros kommune

Helsefagarbeider 100 % fast

Kort om stillingene

En av våre ansatte går av med pensjon, og derfor trenger vi flere kollegaer. 

Om oss

Hjemmebaserte tjenester er en av 11 virksomheter i Røros kommune. Virksomhetens mål er å legge til rette og gi bistand, slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i egen bolig. Vi er per i dag organisert i tre avdelinger med hver sin avdelingsleder, der TFF er en av disse avdelingene. Hjemmebaserte tjenester har til sammen 56 årsverk fordelt på ulike yrkesgrupper. Virksomheten er i stadig endring og utvikling for å tilpasse seg brukernes behov for bistand. Vi har fokus på hverdagsmestring og velferdsteknologi, har et godt fagmiljø og et tett samarbeid med øvrige virksomheter.

Kvalifikasjoner
 • du må ha fagbrev som helsefagarbeider med godkjent norsk autorisasjon 
 • ønskelig med arbeidserfaring fra pleie- og omsorgstjeneste
 • førerkort klasse B
 • behersker norsk skriftlig og muntlig
 • ønskelig med kjennskap til fagprogrammene Gerica og Gat 
 • personlig egnethet vil bli vektlagt
Arbeidsoppgaver og ansvar
 • ansvar for å utøve faglig forsvarlig tjeneste
 • ansvar for utdeling av legemidler etter delegasjon
 • selvstendig ansvar for dokumentasjon
 • praktisk bistand – rengjøring, matombringing og hverdagsmestring 
Personlige egenskaper
 • evne til å jobbe selvstendig, men også i team
 • fleksibel og løsningsorientert
 • gode samarbeidsevner
 • ansvarsbevisst
Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • lønn etter kvalifikasjoner
 • kommunal avtale med treningssenter
 • konkurransedyktig pensjonsordning
 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Søknadsfrist: 01 februar

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til avdelingsledere Elisabeth Tamnes mob 40610130, epost: elisabeth.tamnes@roros.kommune.no  eller virksomhetsleder Nina L Harborg tlf  92221324, epost: Nina.leer.harborg@roros.kommune.no

Før tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges (maks. tre måneder gammel), jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.