Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helsefagarbeider 100% dag/aften og natt

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe i akuttpsykiatrien på Blakstad sykehus.

Du bidrar med å gi våre pasienter et trygt behandlingsforløp av god kvalitet.


Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som ansatt i Bemanningssenteret får du mulighet til å bli kjent med ulike seksjoner og kollegaer. Dette vil være en unik mulighet for å se hva som passer best for deg før du eventuelt velger å søke fast stilling på en enkelt seksjon.

I denne stillingen vil du få muligheten til å opparbeide deg bred kompetanse gjennom å jobbe ved flere seksjoner. Du jobber innenfor ett fagområde med en fast kalenderplan, og mulighet for tilpasning individuelt innenfor planperioden. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss:

Du vil ha lett tilgang på støtte fra Bemanningssenteret, både faglig og administrativt. Vi vil kunne veilede, bistå og skape trygghet. I vårt team er vi opptatt av struktur og forutsigbarhet. Du jobber derfor innenfor akuttkjeden vår; mottak og tre akuttseksjoner med maksimalt tre seksjoner. Det er knyttet et fleksibilitetstillegg til denne ordningen. Som nyansatt hos oss vil du få et skreddersydd opplæringsprogram. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi er opptatt av å ta vare på deg som medarbeider, gi god opplæring, legge til rette for videreutvikling så du kan trives hos oss over tid.


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid er ønskelig
 • Svært gode språkegenskaper i minst ett skandinavisk språk kreves da det innen dette fagområdet er viktig med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi trenger deg som er tilpasningsdyktig og som liker å arbeide i ulike miljø. Du har gode samarbeidsevner, og vet at lagarbeid er avgjørende for et godt resultat for pasienten og du har i tillegg evnen til å jobbe selvstendig når det trengs. Du har med erfaring innen psykisk helse og definerer deg selv som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er også god på relasjonsbygging og har en genuin interesse for menneskene du møter.

Vi ser etter deg som:

 • Du er opptatt av at pasientene skal være trygg på at de får god pleie, respekt og omsorg mens de er på sykehuset
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig   

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling
 • Fleksible turnuser
 • Fleksibilitetstillegg knyttet til å jobbe på flere seksjoner
 • Nærhet og lett tilgang på støtte fra Bemanningsseksjonene
 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 • Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 • Internundervisning, veiledning og refleksjon
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035