Ledig stilling

Haugesund kommune

Helsefagarbeider 100%

Offentlig forvaltning

Hjemmetjenesten avd. Nord søker 2 Helsefagarbeidere i 100% stilling med arbeidstid på dag/kveld.

Hjemmetjenesten er ett av satsningsområdet i kommunen, og vi jobber hele tiden med å utvikle tjenesten. Behov for avansert sykepleie i hjemmet er økende, med brukere med sammensatte og komplekse sykdommer. Helsefagarbeidere i hjemmetjenesten har en utfordrende og spennende hverdag. Vi søker etter 2 helsefagarbeidere som er engasjert og brenner for faget. Vi håper DU har lyst å bli en del av vårt team.

Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre, i form av personlig og praktisk bistand gjennom hele døgnet. Hjemmetjenesten er en del av virksomheten hjemmetjenester og korttid. Vi er for tiden inndelt i tre avdelinger, med 2 avdelingssykepleiere og 2 fagansvarlig sykepleiere ved hver avdeling. For å møte morgendagens omsorg er det nødvendig å styrke tjenesten vår. Vi skal nå  gjennom en spennende endringsprosess, og skal endre fra 3 til 6 avdelinger. f.o.m. 12.09.22. Disse stillingene vil etter endringen ha arbeidssted på avd. Nord eller Vest. 

Arbeidsoppgaver:

 • Dine arbeidsoppgaver vil være å følge opp hjemmeboende brukere etter vedtak og med en helhetlig tilnærming.
 • Være oppmerksom på endringer hos brukeren, og ha kunnskap om relevante observasjoner og kan gjenkjenne tegn til forverring av sykdom.
 • Medikamenthåndtering.
 • Besvare og håndtere trygghetsalarmer.
 • Benytte pasientjournalsystemet Gerica.
 • Tett samarbeid med kollegaer, fastleger, fysioterapeut, legevakt og andre samarbeidspartnere. 
 • Du skal besøke mennesker i deres hjem og gi hjelp der.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider med norsk autorisasjon
 • Krav om tilfredsstillende politiattest for personell i helse- og omsorgstjenesten
 • Krav om ordinært førerkort klasse B
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig. 

Personlige egenskaper:

 • Være selvstendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha evne til å gi brukerne en god og individuell omsorg
 • Evne til å takle en variert arbeidshverdag
 • Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En tjeneste i stor utvikling og endring, til beste for våre tjenestemottakere
 • Samarbeid med dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø med høy puls
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Trygg arbeidsplass, med fokus på inkluderende arbeidsliv
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelse
 • Gode pensjonsordninger