Ledig stilling

Gjøvik kommune

Helsefagarbeider 10,8 % - 12,21 % helg i fast stilling ved hjemmetjenesten Biri

Offentlig forvaltning

 Beskrivelse av arbeidssted:

Nye Biri omsorgssenter ligger mellom Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Omsorgssentret består av base for hjemmebaserte tjenester, dagaktivitetstilbud for eldre og dagakktivitetstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne, 36 heldøgnsplasseri gul og rød bolig, avdeling med 32 plasser med heldøgns omsorgstjenester, kafe som er tilgjengelig for ansatte, brukere og øvrige befolkning. 

Hjemmetjenesten Biri består av en stor sykepleier og fagarbeidergruppe som gir helsehjelp og bistand til hjemmeboende etter Lov om Helse og omsorgstjenester i kommunen ut fra enkeltvedtak til brukere i alle aldre.

Turnus med jobb hver 3 helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Gi helsehjelp i hjemmet etter brukeres vedtak og tjenesteområdets styrende dokumenter.  

 • Praktisk bistand etter enkeltvedtak.

 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

 • Veiledning/opplæring av medarbeidere, studenter og elever.

 • Tverrfaglig samarbeid innen egen kommune og eksternt.

 • Ivaretakelse av brukerens rettigheter i samarbeid med brukeren, pårørende og andre.  

 • Pådriver for kvalitetssikring og  pasientsikkerhet i tjenesten.

 • Pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon.

 • Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov.

 • Ansvar for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet for øvrig.

 • Være pådriver for et inkluderende og godt arbeidsmiljø.   

 • Avsvar for særoppgaver i avdelingen etter avtale.

Kvalifikasjoner:

 • Du har helsefagutdanning, studenter i gang med 3 årig helsefaglig studie kan søke

 • Du har relevant praksis

 • Du har evne til både å jobbe selvstendig og samarbeide

 • Du er fleksibel og løsningsfokusert

 • Du holder deg faglig oppdatert

 • Du har gode holdninger til brukerne av tjenesten og ser verdien i nytenkning og velferdsteknologi

 • Du har relevante datakunnskaper. (Gerica fagsystem, Gat turnussystem)

 • Du må beherske norsk, skriftlig og muntlig kommunikasjon og dokumentasjon.

 • Du må legge frem politiattest uten anmerkninger

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsetting

 • Du har førerkort for personbil 

 • Hovedregel er at arbeidsgiver stiller tjenestebiler til disposisjon. I avtalte tilfeller kan ansatte måtte påberegne noe bruk av egen bil. Har nok tjenestebiler på alle kvelds og helgevakter. 

Vi kan tilby:

 • Et spennende og godt fagmiljø.

 • Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer.

 • Muligheter for å delta på kurs, internt og eksternt via Regionalt kompetansesamarbeid.

 • Stillingen innebærer turnus med arbeid hver 3.helg

 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtale.

 • Pensjonsordning i KLP.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.