Detaljer

 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  07.11.2020
 • Sted:
  FØRDE
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3222106
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune

Helsefagarbeidarar/ miljøterapeutar/ assistentar

Sande Bu- og miljøteneste yt døgnkontinuerlege tenester til personar med psykisk utviklingshemming, og som elles treng langvarige og koordinerte tenester. Tenesta yt og avlastningsteneste til personar i 2 avlastningsleiligheiter. Personalbasane er knytta tett opp til omsorgsbustadene og avlastningsleilighetene til brukarane. Vi yt tverrfaglege tenester som inneber støtte og opplæring knytta til dagleglivet sine funksjonar som hygiene, ernæring og sosiale ferdigheiter. Støtta inneber også hjelp til å handtere og meistre somatiske og psykiske vanskar.

 

Eininga har for tida følgjande ledige stillingar:
 • 15-25 % faste helgestillingar med for tida arbeid kvar 3. eller 4. helg. For tida er nokre av helgestillingane med langvakter.                                                                                                                                                                                                      
 • 14,09 % fast stilling nattevakt, helgestilling med for tida arbeid kvar 4. helg

 

Krav til utdanning:
 • høgskuleutdanning innan helse- og sosialfag
 • fagbrev innan helse-og sosialfag

 

Du må:
 • ha ønske om, og glede av å arbeide med menneske med ulike hjelpebehov
 • ha gode kommunikasjon-  og samarbeidsevner
 • ha evne til å samarbeide i team like godt som sjølvstendig
 • vere fleksibel, løysingsorientert og påliteleg
 • ha gode norskkunnskaper både munnleg og skriftleg
 • ha evne til å reflektere og stimulere til god etisk praksis
 • ha førarkort klasse B 

Søkarar med anna relevant kompetanse og/eller relevant erfaring kan bli vurdert.

Politiattest må leverast før start i stilling.

 Velkomen som søkar!