Detaljer

 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  27.02.2021
 • Sted:
  GOL
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GOL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3481941
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune

Helsefagarbeidarar/hjelpepleiarar ved Heimetenesta Faste stillingar frå 20% til 100%

Heimetenesta har ansvar for ulike oppgåver knytt til å førebygge, behandle og tilrettelegging for mestring av sjukdom, skade og nedsett funksjonsevne.

Vi legger vekt på brukarens ressursar, behov og ønsker. Dette gjennom personsentreromsorg (VIPS). Tenesta blir gitt både i omsorgsboliger og rundt i bygda. 

Vi søkjer deg som er helsefagarbeidar, hjelpepleiar eller har anna relevant fagutdanning. 

Kvalifikasjonar:

 • Autorisert helsfagarbeidar/hjelpepleiar eller anna relevant fagutdanning.
 • Nasjonal norskprøve nivå 3/B1,bestått både munnleg og skriftlig
 • Førarkort B 

Vi ynskjer at du:

 • Er sjølvstendig, strukturert og tek ansvar
 • Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Har gode IKT kunnskapar - (vi bruker Gerica-systemet)
 • Liker utfordringar og er faglig fokusert
 • Det blir lagt vekt på personlig eigenskapar 

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver med mogelegheit for å påverke og utvikle tenesta.
 • Kurs og opplæring
 • Deltaking i faglig forum
 • Støtte til relevant vidareutdanning
 • Dyktige, inkluderande og hyggelige kollegaer
 • Eit breitt spekter av utfordringar med pasientar i alle aldersgrupper og ulike hjelpebehov
 • Todelt turnus m/ jobb kvar 4. helg – 12,5 timesvaktar 

Anna:

 • Gyldig politiattest må leggas fram
 • I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.
 • Godkjente kopiar av vitnemål og attestar må takast med til arbeidsgivar ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse. 

Send søknad:

 • Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Trykk på den grøne knappen oppe til høgre: Send søknad, godta personvernreglane og trykk Neste (du treng ikkje opprette brukar først).
 • Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden