• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  11.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5210138
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 27.05.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Helsefagarbeidarar, 85% og 80% fast stilling, Sundheimen

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Vi har to ledige helsefagarbeidarstillinger på somatisk avdeling da ein av våre tilsette pensjonerer seg og ein søkjer andre utfordringar. Er du vår nye medarbeidar i eit spennande, triveleg og utviklande arbeidsmiljø?

Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens.. Kvar avdeling er delt inn i grupper på 8 – 10 pasientar. Sundheimen har i hovudsak langtidspasientar med komplekse og samansatte diagnoser.

Som helsfagarbeider hos oss får du jobba i eit tverrfagleg team i eit kunnskapsrikt og inkluderande arbeidsmiljø. Vi har god helsefag- og sjukepleiarkompetanse der vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei palliativ fase

 

Arbeidsoppgåver:

 • Pasientretta arbeidsoppgåver i sjukeheimsavdeling
 • Dagleg avdelingsarbeid
 • Ha fokus på pasientar og bidra til tverrfagleg samarbeid 
 • Rettleie, lærlingar og elevar
 • Delegert ansvar for medikamenthandtering
 • Sørgje for god samhandling og dokumentasjon i gjeldande fagsystem

Kvalifikasjonar: 

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeidar
 • Gyldig arbeids- og opphaldsløyve
 • Relevant erfaring innan eldreomsorg

 

Må ha:

 • Autorisasjon som helsefagarbeidar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Digital kompetanse
 • Gyldig politiattest, ikkje edre enn 3 månader 

 

Eigenskapar vi ser etter:

 • Gjerne erfaring frå arbeid i eldreomsorg
 • Har god evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert
 • Du er lærelysten, tek ansvar og nyttar kunnskap i praksis
 • Du er løysningfokusert og engasjert,
 • Du er fleksibel og positiv.
 • Har ønskjer om å skape gode augneblikk for pasientar
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheiter
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø ved å fremma det positive
 • Du er trygg i dialog med pårørande og kommuniserer tydeleg
 • Personleg eignahet blir vektlagt

 

Anna:

Stillingene inngår i årsplan med arbeid dag /kveld  og 16 helger pr år. Ved internt opprykk kan andre stillingar bli aktuelle og vil bli vurdert av same søkarmasse.

85 % stilling har 22 % av stillinga er plassert i timebank. Start 1. juli 23

80 % stilling har 10 % plassert timebank. Start 1. oktober

 

Vi tilbyr:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Faglege utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA bedrift
 • Gratis parkering

 

Kontakt:

       Einingsleiar : Janne Thode , 56160400/45044569 janne.thode@oygarden.kommune.no

       Avdelingsleiar : Irene Sylte Glesnes , 56160400 / 91737554 Irene.glesnes@oygarden.kommune.no

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  11.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5210138
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 27.05.2023