• Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  30.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4719997
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
 • Oppdatert 28.04.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gol kommune

Helsefagarbeidar ved Heimetenesta

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

50 -100 % stilling

Heimetenesta har ansvar for ulike oppgåver knytt til å førebygge, behandle og tilrettelegging for mestring av sjukdom, skade og nedsett funksjonsevne.
Vi legger vekt på brukarens ressursar, behov og ønsker. Dette gjennom personsentreromsorg (VIPS). Tenesta blir gitt både i omsorgsbustad og rundt i bygda.
Vi søkjer deg som er helsefagarbeidar, hjelpepleiar eller har anna relevant fagutdanning.

Arbeidsoppgåver:
Bistå tenestemottakarar i å førebygge, behandle og tilrettelegging for mestring av sjukdom, skade og nedsett funksjonsevne. Dette kan til dømes innebere bistand til å oppretthalde god ernæringsstatus, bistand i personleg hygiene, stell av sår og/ eller bistand til handtering av medikamenter.

Kvalifikasjonar:
• Autorisert helsefagarbeidar/hjelpepleiar eller anna relevant fagutdanning.
• Nasjonal norskprøve nivå 3/B1,bestått både munnleg og skriftlig
• Førarkort B

Vi ynskjer at du:
• Er sjølvstendig, strukturert og tek ansvar
• Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
• Har gode IKT kunnskapar - (vi bruker Gerica-systemet)
• Liker utfordringar og er faglig fokusert
• Det blir lagt vekt på personlig eigenskapar

Vi tilbyr:
• Varierte arbeidsoppgåver med mogelegheit for å påverke og utvikle tenesta.
• Kurs og opplæring
• Deltaking i faglig forum
• Støtte til relevant vidareutdanning
• Dyktige, inkluderande og hyggelige kollegaer
• Eit breitt spekter av utfordringar med pasientar i alle aldersgrupper og ulike hjelpebehov
• Todelt turnus m/ jobb kvar 4. helg – 12,5 timesvaktar

Anna:
• Gyldig politiattest må leggas fram
• I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.
• Godkjente kopiar av vitnemål og attestar må takast med til arbeidsgivar ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden

 

 • Bedrift
  Gol kommune
 • Søknadsfrist
  30.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3550, GOL
  GOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4719997
 • Se her for andre jobber fra Gol kommune
 • Oppdatert 28.04.2024