• Bedrift
  Askvoll kommune
 • Søknadsfrist
  03.03.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6980, ASKVOLL
  ASKVOLL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5535617
 • Se her for andre jobber fra Askvoll kommune
 • Oppdatert 22.02.2024
Ledig stilling

Askvoll kommune

Helsefagarbeidar til 14% fast helgestilling - To stillingar - Heimetenesta - Utvida søknadsfrist

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgåver:

 • Utføring av stell og pleie
 • Legge til rette for meistring og rehabilitering
 • Tilsyn og miljøarbeid
 • Assistere pasientar i matsituasjon
 • Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve

 

Kvalifikasjonar:

 • Offentleg godkjend utdanning som helsefagarbeidar (fagbrev eller autorisasjon)
 • Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar, kan andre med relevant praksis søkje og bli mellombels tilsett
 • Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

 

Personlege eigenskapar:

 • Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske, og du må vise hensyn og respekt.
 • Du må både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre yrkesgrupper og med pårørande

 

Vi tilbyr:

 • Varierte og pennande arbeidsoppgåver i eit aktivt og positivt arbeidsmiljø
 • Lokalt tillegg på kr 40 000,- over garantiløn etter tariff for vernepleiarar og sjukepleiarar, og kr. 10.000,- for helsefagarbeidarar og omsorgsarbeidarar med fagbrev. 
 • Tilsette som inngår individuell avtale om å arbeide to ekstra helger per halvår, som vert innarbeidd i årsturnus, får utbetalt ein bonus på kr. 10.000,- per helg. Utbetalinga kjem i tillegg til ordinær løn etter faktisk arbeidd ekstra helg. 
 • Pensjonsordning i KLP
 •  

 

Du kan søkje på fleire stillingar i helse- og omsorgsetaten ved å nemne dei i søknadsteksten og referere til utlysinga sitt referansenummer. Vi kopierer då søknaden din til dei aktuelle stillingane. Ein søknad med all dokumentasjon er nok.

 

Vi gjer merksam på at søkjarar kan verte offentleggjort (offentleg søkjarliste). Søknadar om å verte unnateke offentlegheita må grunngjevast og vert vurdert forløpande. 

 

 • Bedrift
  Askvoll kommune
 • Søknadsfrist
  03.03.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6980, ASKVOLL
  ASKVOLL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5535617
 • Se her for andre jobber fra Askvoll kommune
 • Oppdatert 22.02.2024