• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  09.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Skift/turnus
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Sogndal
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4763502
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 14.09.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sogndal kommune

Helsefagarbeidar - Prestahagen

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Prestahagen omsorgsbustad i Sogndal har ledig følgjande stilling

 • 80% fast stilling som helsefagarbeider ledig frå d.d.

For stillinga gjeld turnus med arbeid kvar 3.helg, med moglegheit for tilpassingar.

Prestahagen er ein omsorgsbustad til personar med demens. Bustaden ligg i tilknyting til helsesenteret i Sogndal der både heimetenesta, sjukeheimen, legekontor, fysio/ergoterapitenesta og helsestasjon er lokalisert. Noko som gir moglegheit for eit tett og nært samarbeid med andre einingar i kommunen.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Heilskapleg pleie og omsorg av eldre i omsorgsbustad
 • Ansvar for journalføring og kommunikasjon med brukar og pårørande ut frå retningslinjer.
 • Rettleiar for elevar/lærlingar og andre
 • Delta i tverrfagleg samarbeid
 • Legge til rette for miljøtiltak
 • Medansvarlig for eit godt læringsmiljø
 • Bidra til aktivitet og omsorg som fremmer livskvalitet 

Kvalifikasjonar:

 • Godkjent hjelpepleier/helsefagarbeidar med norsk autorisasjon
 • Erfaring eller vidareutdanning innan geriatri eller demens vil bli vektlagt
 • Beherske norsk, skriftleg og munnleg
 • Datakunnskap

Personlege eigenskapar:

 • Løysingsfokusert
 • Fagleg engasjert og trygg på eigen kompetanse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel, ansvarsfull og serviceinnstilt
 • Ha evne og interesse for eldreomsorg
 • Personlege eigenskaper vil verte vektlagde

Me tilbyr:

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Godt fagleg miljø

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  Easy Cruit.

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  09.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Skift/turnus
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Sogndal
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4763502
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 14.09.2022