Detaljer

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  25.01.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3356595
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Helsefagarbeidar 59% stilling

Kort om stillinga

Me har ledig nattevaktstilling i 59% stilling med arbeid kvar 3. helg.

Om oss

Habiliteringstjenester i Alver kommune gir tjenester til personer med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gitt som tenester i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike former for avlastning for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Inn under habiliteringstenestene finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan.

Kvassnesveien bufellesskap, som ligg sentralt i Knarvik, er bustaden til 9 personar med utviklingshemming, og arbeidsplassen til vernepleiarar, miljøterapeutar, hjelpepleiarar/helsefagarbeidarar og assistentar

Arbeidsoppgåver

Miljøarbeid, råd og rettleiing, samt helse- og omsorgtenester til personar med utviklingshemming

Kompetansekrav

Offentleg godkjend helsefagarbeidar/ hjelpepleiar
Personlege eigenskapar

 • Du er fleksibel
 • Du er inspirerende og engasjert
 • Du har god fagkunnskap og ha evne til å arbeida sjølvstendig
 • Du har erfaring med personar med utfordrande åtferd
 • Du har evne og vilje til å skapa eit godt arbeidsmiljø
 • Du kan by på seg sjølv og bidra til trivsel på arbeidsplassen.

Me tilbyr

 • Løn etter gjeldande tariffavtale
 • God pensjonsordning
 • Et hyggelig arbeidsmiljø

Politiattest

Det stillast krav til politiattest som ikkje er eldre enn 3 mnd

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.