• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  18.12.2021
 • Sted:
  Manger
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Manger
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3311453
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Helsefagarbeidar i 81% fast stilling

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Vi har ledig  81% stilling som helsefagarbeidar med arbeid kvar 3. helg.

Om Habiliteringstenester

Habiliteringstjenester i Alver kommune gjev tenester til personar med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gjeve som tenester i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike formar for avlastning for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Under habiliteringstenestene finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan.

Prestbrekka bufellesskap, som ligg sentralt på Manger, er bustaden til 10 personar med utviklingshemming, og arbeidsplassen til vernepleiarar, miljøterapeutar, hjelpepleiarar/helsefagarbeidarar og assistentar.

Arbeidsoppgåver

 • Miljøarbeid
 • Råd og rettleiing
 • Helse- og omsorgtenester til personar med utviklingshemming

Kompetansekrav

 • Autorisasjon som helsefagarbeidar
 • God norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Gode datakunnskapar
 • Førarkort klasse B

Erfaring frå lignande arbeid er eit føremon

Personlege eigenskapar

 • Du er fleksibel
 • Du er inspirerende og engasjert
 • Du har god fagkunnskap og ha evne til å arbeida sjølvstendig
 • Du har erfaring med personar med utfordrande åtferd
 • Du har evne og vilje til å skapa eit godt arbeidsmiljø
 • Du kan by på seg sjølv og bidra til trivsel på arbeidsplassen

Vi tilbyr

 • Løn etter gjeldande tariffavtale
 • God pensjonsordning
 • Eit hyggelig arbeidsmiljø

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

 

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  18.12.2021
 • Sted:
  Manger
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Manger
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3311453
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune