• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  07.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Skift/turnus
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4769485
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 16.09.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Alver kommune

Helsefagarbeidar i 63% og 54% stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Bustølen burettslag har ledig to faste stillingar i 63 og 54% stilling. Stillingane har arbeid i turnus med kveldsvakter og arbeid kvar fjerde helg, med vakter på inntil 11,5 timer. 

Om habiliteringstenestar i Alver kommune Bustølen burettslag

Habiliteringstenestar er eit tenesteområde i Alver kommune, som yter tenester til menneske som treng hjelp, rettleiing, opplæring og helsehjelp for at dei skal oppleve meistring og god livskvalitet. 

Om Bustølen burettslag

Bustølen Burettslag ligg sentralt på Frekhaug og er heimen til 6 personar med ulikt bistandsbehov. Målet er å gje tenestar av høg fagleg kvalitet for å sikre ein best mogeleg kvardag for den einskilde. Burettslaget er privat initiert og kommunen leiger eit kontor. 

Arbeidsoppgåver

 • Bistå og rettleia bebuarane
 • Målretta miljøarbeid og gje praktisk bistand ut i frå den einskilde sitt vedtak og behov
 • Sikre gode og trygge tenestar
 • Sikre eit godt samarbeid med pårørande
 • Leggje til rette for aktivitetar
 • Dokumentasjon i Profil 
 • Praktiske gjeremål i burettslaget og andre delegerte oppgåver frå leder

 Kompetanse

 • Offentlig godkjent helsefagarbeidar vil bli prioritert
 • Studenter innan helsefaglig utdanning eller andre med helsefagleg 3-årig høgskuleutdanning kan også søkje
 • Erfaring frå arbeid med brukargruppa
 • God norsk skriftlig og munnleg framstillingsevne
 • Førarkort klasse B
 • Gode datakunnskaper

 Personlege eigenskapar

 • Du har engasjement for brukargruppa
 • Du har evne til å etablere og utvikle gode relasjonar til bebuarar og kollegaer
 • Du har gode kommunikasjons -og samarbeidsevner
 • Du må vera ansvarsbevisst, løysningsorientert og påliteleg
 • Du har evne til å arbeide sjølvstendig, samt i team
 • Du er lojal mot beslutningar og tiltak
 • Du er etisk reflektert
 • Du må like utfordringar og ha evne til refleksjon rundt eigen arbeidsmetode
 • Du må vera trygg på deg sjølv, initiativrik og kunne setje grenser.
 • Du må kunne takle uforutsette hendingar på ein god og trygg måte

Personlege eigenskapar vert vektlagt, samt korleis ein utfylle personalgruppa. Kvinner oppmodast til å søkje. 

Vi tilbyr

 • Høgt fagleg nivå
 • Ein variert arbeidskvardag med faglege utfordringar i eit godt arbeidsmiljø
 • Moglegheit for fagleg og personleg utvikling
 • God pensjonsordning
 • Løn etter gjeldande tariffavtale
 • Tiltreding etter avtale

Politiattest

I tråd med helsepersonellova vert det stilt krav om politiattest ved tiltredelse.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt.  

Bli kjent med Alver kommune

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  07.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Skift/turnus
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4769485
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 16.09.2022