• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  17.05.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3788522
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Helsefagarbeidar i 50% fast stilling

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Me har frå 01.06.21 ledig ein fast 50% nattevaktstilling som helsefagarbeider i Kvasten avlastingsbustad. Her gjev vi tilbod til ca 20 barn og unge, i tillegg til at vi bistår på natt i ein privat heim. Stillinga medfører arbeid kvar 4 helg. Arbeidstida er kl. 22 – 08.

Om Habiliteringstenester og Hannesvegen

Habiliteringstenester gir tenester til personar med utviklingshemming/nedsett funksjonsevne i form av tenester i bustader, arbeids- og aktivitetssenter og ulike former for avlasting. Som tilsett hjå oss vil du vere med på å utvikle tenestene til beste for brukarane.

Arbeidsoppgåver

 • Yte tenester i form av hjelp og rettleiing til bebuarane, etter vedtak
 • Sikre at brukar får eit trygt og fagleg forsvarleg avlastingsopphald
 • Delta på nattevaktsmøter og personalmøter
 • Dokumentere og rapportere i tråd med gjeldande rutinar
 • Sikre gode overlappingsrutiner

Kompetansekrav

 • Det er primært ønskjeleg med autorisasjon som helsefagarbeider, men andre kan og søkje
 • God norsk skriftleg og munnleg formidlingsevne
 • Gode datakunnskapar

Ønskt kompetanse

 • Kunnskap om Helse og omsorgstenestelova kap. 9
 • Erfaring med barn og unge med nedsett funksjonsevne er ønskjeleg.

Personlege eigenskapar

 • Du evner og har erfaring med å handtere andre personar sine utfordringar og å møte barn/unge i sårbare situasjonar på «deira utviklingsnivå»
 • Du har evne til å etablere og utvikle gode relasjonar til barna/ungdommen og kollegaer
 • Du er interessert i å «gjere ein forskjell» når du er på jobb

Vi tilbyr

 • Ein variert arbeidskvardag med faglege utfordringar i eit godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning
 • Løn etter gjeldande tariffavtale

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

 

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  17.05.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3788522
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune