Detaljer

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  26.10.2020
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3209708
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helsefagarbeidar i 31,5%, 61% og 66% fast stilling

Kort om stillinga

Vi er på jakt etter tre engasjerte helsefagarbeidarar til ambulerande tenester i kommunen. Spesifier i søknadsteksten kva stillingsprosent du søker på. 

Om arbeidsstaden

Habiliteringsteneter i Alver kommune gir tenester til personar med nedsett funksjonevne. Tenestene vert gitt i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetsenter, og ulike former for avlasting for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Organisert under habiliteringstenestene finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan.

Ambulerande tenester er ein avdeling under Habiliteringstenester, oppretta  01.01.2020. Avdelinga gir tenester i heimen til personar som treng hjelp, bistand og råd for å meistre kvardagslege oppgåver blant anna  knytt til helse, fritid og huslege gjeremål. Avdelinga har base på Frekhaug, nattevaktene vil vere stasjonert i Knarvik 

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid på natt kvar 3. helg
 • Tenesteyting morgon og kveld,  i form av miljøarbeid, praktisk hjelp, rettleiing og helsehjelp
 • Tilsyn og beredskap på natt, utrykning dersom det oppstår behov for hjelp hjå brukarar i heimen deira
 • Dokumentasjon av tenesteytinga i journalsytemet Profil

Kompetanserkav

 • Offentleg godkjent helsefagarbeidar
 • Førartkort klasse B 
 • Meistre det norske språket både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar 

 • Du kan visa til gode haldningar og vere personleg eigna for arbeid med menneske
 • Du har ei positiv innstilling og gjerne erfaring med bruk av velferdsteknologi
 • Du har evnen til å tåle andre personar si såbarhet og til tider utfordrande adferd
 • Du har evne til å reflektere rundt eigen og andre sin praksis
 • Du er endringsvillig og kan delta i utvikliga av avdelinga
 • Du har gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Eit hyggelig arbeidsmiljø prega av samhald, godt humør og eit sterkt engasjement for tenestemottakarane

 • Løn etter gjeldande tariffavtale  

Politiattest

Det er krav om politiattest som ikkje er endre enn 3 månader. 

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.