• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  14.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4984877
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 01.02.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Helsefagarbeidar 90% vikariat - Øygarden lokalmedisinske senter

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Helsefagarbeidar  90 % x 2 vikariat ved Øygarden lokalmedisinske senter

 Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med 39 300 innbyggjarar og 2 800 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet.


Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.

 

Om avdelinga:

Øygarden lokalmedisinske senter inneheld ulike helsetenester, både kommunale, fylkeskommunale og private, i tillegg til spesialisthelseteneste. Stillinga som her vert lyst er knytt mot korttidsavdeling, samt ØH-hjelp og palliasjon. Øygarden Lokalmedisinske senter tek i mot pasientar frå sjukehuset som treng vidare behandling og oppfølging før heimreise.

Stillinga blir lagt i årsturnsus med 16 helgar

Arbeidsoppgåver:

 • Oppfølging av pleie og behandling av pasientane
 • Arbeide for å hjelpe pasienten til å nå sine mål
 • Arbeide lojalt og aktivt med Øygarden lokalmedisinske sine kvalitetsrutinar og fagprosedyrar
 • Rettleiing, opplæring og utviklingsarbeid
 • Tverrfagleg arbeid
 • Vere ein god rollemodelle for å skape eit kreativt og utviklande fagmiljø

 

Kvalifikasjonar:

Må ha:

 • Autorisasjon som helsefagarbeidar

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå arbeid med pasientar med samansette sjukdommar som treng kartlegging, oppfølging og hjelp til å få att krefter før heimreise

 

Personlege eigenskapar:

 • Du er opptatt av pasienten sin rett til medbestemmelse og involverar pårørande
 • Du ønskjer å jobbe med korttidspasientar og menneskjer som er i siste fase av livet
 • Du tykkjer det gir meining at dei fleste pasientane har nytte av  opptrening og rehabilitering, og vil jobbe for måla som blir sett for pasienten
 • Du viser engasjement i arbeidet ditt og er eigna til denne arbeidsformen
 • Du har respekt for andre og deler din kunnskap med dei som treng det
 • Du er er open,  nysgjerrig og gir beskjed når det trengs
 • Du ønskjer eit spanande fagmiljø med godt kollegafellesskap
 • Du har gode IT-kunnskap

 

Anna:

 • Vikariata varer om lag eit år

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Kontakt:

Tonje Tangen Alvsvåg – Einingsleiar 55097220

Regine Ulveseth – avdelingsleiar 55097438

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  14.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4984877
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 01.02.2023