Detaljer

 • Bedrift
  Askvoll kommune
 • Søknadsfrist
  27.02.2021
 • Sted:
  ASKVOLL
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ASKVOLL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3472560
 • Se her for andre jobber fra Askvoll kommune

Helsefagarbeidar - 80% fast stilling

Askvoll omsorgssenter 1 gruppe Smia/Fløyen/Omsorg 2 har ledig 60% fast stilling som helsefagarbeidar frå snarast.

Gruppe Smia/Fløyen/Omsorg 2 har ansvaret for langtidspasientar, korttidspasientar og bufellesskap.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Er medansvarleg for at den totale sjukepleietenesta vert utøvd i tråd med Askvoll kommune og etaten sine visjonar og mål 
 • Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli gjeve

 

Kvalifikasjonar:

 • Offentleg godkjend utdanning som helsefagarbeidar (fagbrev eller autorisasjon)
 • Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar, kan andre med relevant praksis søkje og bli mellombels tilsett
 • Den som blir tilsett må ha sertifikat
 • Dersom ein blir tilsett må ein kunne legge fram godkjend politiattest, ikkje eldre enn 3 månader
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

 

Personlege eigenskapar:

 • Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre menneske, og du må vise hensyn og respekt.
 • Du må både kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre yrkesgrupper og med pårørande
 • Personlege eigenskapar og fleksibilitet vert vektlagd ved tilsetjing

 

Vi tilbyr:

 • Løn kr 10 000,- over KS sin tariff
 • Pensjonsordning i KLP
 • Flyttegodtgjerdsle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune