Detaljer

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  04.03.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3493908
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Helsefagarbeidar - 70 % vikariat

Kort om stillinga

Vi har ledig eit vikariat på 70 % frå 01.03.2021 - 28.02.2022 som helsefagarbeidar. Stillinga inneber todelt turnus med arbeid kvar 3. helg, og er for tida knytt til Skrenten omsorgsbustad. 

Om Lindås heimeteneste

Avdeling Lindås har base på Lindås bu- og servicesenter og gjev tenester til brukarar i Lindåsområdet, både i heimen og i Skrenten omsorgsbustad. 

Arbeidsoppgåver

Heimetenesta yter tenester til brukarar som bur i eigen heim eller i Skrenten omsorgsbustad. Tenstene omfattar mellom anna heimesjukepleie, heimehjelp, middagsombringing og administrasjon av medisinar. Det settast krav til dokumentasjon i Profil av tenestene ein gjev. Arbeidet i heimetenesta fordrer at ein jobber tverrfagleg til beste for brukarane, både innad i kommunen og ut mot speisalisthelsetenesta. 

Kompetanse

Krav til kompetanse

 • Offentleg godkjend helsefagarbeidar, hjelpepleiar eller omsorgsarbeidar

Personlege eigenskapar

Du er inspirerande og engasjert, og kan skape arbeidsglede i ein hektisk kvardag. Du har evne og vilje til å arbeide for eit godt arbeidsmiljø, og kan skape arbeidsglede i ein hektisk kvardag. Du er lojal, fagleg sterk og trygg i yrkesutøvinga, samt evner å arbeide sjølvstendig. Du kan prioritere i ein travel kvardag, er løysningsorientert, påliteleg og fleksibel.

Vi tilbyr

 • Engasjerte, flotte og framtidsretta kollegaer
 • Eit positivt og inkluderande arbeidsmiljø
 • Ein aktiv kvardag med mange spennende og varierte utfordringar
 • Fagleg utvikling
 • Årsturnus
 • Tilsetjing i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk
 • Pensjonsordning

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav til tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.