Detaljer

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  20.10.2020
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3203775
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helsefagarbeidar 70% fast, heimetenesta sone Straume

Arbeidsoppgåver:

 • Helsefaglege oppgåver i tenestemottakar sin heim
 • Samhandling med pårørande
 • Ivareta brukars individuelle behov
 • Dokumentering i fagjournal

Kvalifikasjonar:

 • Helsefagarbeidear
 • Gode norskkunnskapar munleg og skriftleg
 • Førarkort

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå arbeid med eldre

Personlege eigenskapar:

 • Du må trivast saman med menneske og ynskje å yte ditt beste for å ivareta våre brukarar. Dei vi skal hjelpe har ulike medisinske behov og du må kunne utføre varierte pleieoppgåver hos dei ulike brukarane.
 • Du er engasjert og positiv
 • Du har gode samarbeidsevnar
 • Er ein god teamarbeidar
 • Kan jobbe sjølvstendig og er løysingsorientert
 • Du er open for nye utfordringar
 • Evner å takle stress og hektiske situasjonar når det er naudsynt
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø ved å framma det positive

Anna:

 • Dersom internt opprykk, blir en anna stillingsprosent ledig
 • Stillinga kan aukast med timebank

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfold, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bede om ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette. Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.