• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  25.06.2021
 • Sted:
  Skogsvåg
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Skogsvåg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3923735
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Helsefagarbeidar 63% fast nattevakt , MMNF sone sør

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:

MMNF sone sør yt tenester til menneske med ulike hjelpebehov som bur i døgnbemanna bufelleskap og eigne bustader knytt til ein base.

Vi har også avlastningbustad for born med særskilde behov.  

 

Arbeidsoppgåver

 • Målretta miljøarbeid
 • Bidra til utvikling av tenesta og eit godt arbeidsmiljø
 • Dokumentasjon i fagjournal

 

Kvalifikasjonar: 

 • Autorisert helsefagarbeidar
 • Kompetanse på tenesteutøving for menneske med komplekse bistandsbehov knytt til utviklingshemming, ulike former for psykiske lidingar og åtferdsproblematikk.
 • Gode norskkunnskar muntleg og skriftleg

 

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå liknade arbeid

 

Personlege eigenskapar:

 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Kan jobbe sjølvstendig og er løysningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø ved å framme det positive
 • Det vil bli lagt vekt på personleg egnaheit

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Kontakt:
Avdelingsleiar: Ingebjørg Børnes mobil 482 04 179
Einingsleiar: Kristin Straume mobil 997 99 526

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 
 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  25.06.2021
 • Sted:
  Skogsvåg
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Skogsvåg
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3923735
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune