• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  28.10.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4155354
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Helsefagarbeidar 63% fast natt, Straume bu og service senter

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:

Straume bu og servicesenter er eit unikt og levande senter lokalisert sentralt på Straume. Vi har ei flott personalgruppe som saman gjer sitt beste for at våre bebuarar skal få vere aktiv, oppleve tryggleik og meistring. På senteret jobbar det sjukepleiarar, vernepleiarar, musikkterapeut, spesialpedagogar, helsefagarbeidarar og assistentar.

Senteret inneheld tre bufellesskap, ei dagavdeling og 28 omsorgsbustader.

Det er no ledig ein fast 63 % stilling på natt som helsefagarbeidar hos oss. På natt er stillinga knytta mot dei heildøgnsbemanna bufelleskapa kor ein er to vakne nattevakter.

 

Arbeidsoppgåver:

Du må trivast saman med menneskjer og ønskje å yte ditt beste for å ivareta våre brukarar. Dei vi skal hjelpa har ulike medisinske behov og du må kunne utføra varierte pleieoppgåver hos dei ulike brukarane. Vidare bidra til meiningsfylte aktivitetar både i og utanfor bustad.

 • Stell og pleie i brukar sin heim
 • Miljøarbeid
 • Medikamenthandtering
 • Praktiske gjeremål i avdelinga
 • Ivareta brukars individuelle behov
 • Dokumentering i fagjournal

Kvalifikasjonar: 

 • Fagbrev som helsefagarbeidar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Godkjent politiattest

 

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå arbeid med eldre og/eller utviklingshemma

 

Eigenskapar:

 • Du er engasjert og positiv
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Er ein god teamarbeider
 • Kan jobbe sjølvstendig og er løysningsorientert
 • Du er open for nye utfordringar
 • Evner å takle stress og hektiske situasjonar når det er naudsynt.
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø ved å fremma det positive
 • Trivast med arbeid på natt.

 

Anna:

Stillinga er ledig frå 01.01.2022

  

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Kontakt:

Avdelingsleiar: Astrid Geitle 913 19 622

Einingsleiar: Trude Myklebust 482 22 316

 

 

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 
 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  28.10.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Natt
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4155354
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune