• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  18.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Øygarden
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4855220
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 05.11.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Helsefagarbeidar, 60% vikariat natt, MMNF sone nord

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsefagarbeidar, 60% vikariat natt, MMNF Sone nord

MMNF sone nord yt heildøgns omsorgstenester til personar med psykisk utviklingshemming som bur i døgnbemanna bufellesskap og eigne bustadar knytt til ein base. Vi har også avlastningsbustad for born med særskilde behov. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte bebuar har ein aktiv og meiningsfull kvardag, kor trivsel, sjølvbestemmelse, tillitsskapande arbeid og meistring vert lagt stor vekt på.
Vi er ei flott og tverrfagleg personalgruppe beståande av vernepleiar, sjukepleiar, miljøterapeutar, helsefagarbeidarar og assistentar. Bufellesskapet og Avlastingsbustaden ligg sentral på Rong nær offentleg transport og Kommunedelsenter.

Vikariat frå snarast til 31.12.23

 

Arbeidsoppgåver:

 • Vaken nattevakt – stell og pleie av brukare på kveld og morgon.
 • Tilsyn og syte for å tryggje brukare gjennom natta
 • Medisinhandtering

 

Kvalifikasjonar:

 • Autorisert helsefagarbeidar
 • Andre med erfaring frå arbeid med målgruppa kan bli vurdert om det ikkje er andre kvalifiserte søkjarar.
 • Det vil bli lagt vekt på at søkjar er personleg eigna
 • Gode norskkunnskap munnleg og skriftleg

 

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå liknande arbeid
 • Kompetanse på tenesteutøving for menneske med komplekse bistandsbehov knytt til utviklingshemming, ulike former for psykiske lidelser og åtferdsproblematikk.

 

Personlege eigenskapar:

 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Kan jobbe sjølvstendig og er løysingsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø ved å framme det positive

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Kontakt:
Avdelingsleiar: Åshild Erstad Hagen mobil 909 43 934

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.
Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bede om ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.
Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  18.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Øygarden
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4855220
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
 • Oppdatert 05.11.2022