• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  15.06.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3898361
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Helsefagarbeidar 60% fast - Somatisk avdeling - Fjell sjukeheim

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:

Fjell sjukeheim ligg sentralt på Straume.

Sjukeheimen har 42 pasientar fordelt på somatisk avdeling med 34 pasientar og dementavdelinga med 8 pasientar.

Somatisk avdeling har avlastningsplassar, korttidsplassar og langtidsplassar.

Avdelinga er delt inn i 3 Fløyer

Det er eit godt og triveleg fagmiljø og arbeidsmiljø. Avdelinga har god dekning med sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, leger og musikkterapeut. Pasientane får fysioterapi og ergoterapi etter behov.

Arbeidsoppgåver:

 • Helsefaglege oppgåver
 • Ivareta pasientanes individuelle behov
 • Dokumentasjon
 • Rettleiing, undervisning og tverrfagleg samarbeid.

Kvalifikasjonar:

 • Autorisasjon som helsefagarbeidar

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå sjukeheim

Personlege eigenskapar:

 • Ønskjer å jobbe med eldre sjuke menneskjer
 • Serviceinnstilt og tek avgjerdar
 • Fleksibel og strukturert
 • Målbevisst og resultatorientert
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø ved å fremma det positive

Anna:

Turnus dag/kveld.

Dersom det vert ein intern søkjer som får stillinga, kan det bli gitt tilbod om stilling - som då vert ledig

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Kontakt:

Avd.leiar: May-Britt Hægland: tlf: 951 60 647

Einingsleiar: Ruth N Bakke: tlf: 55 09 74 13/ 903 60 110

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 
 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  15.06.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3898361
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune