• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Straume
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4604301
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Helsefagarbeidar 50 % vikariat , Straumsfjellet avlastning

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:
Straumsfjellet avlasting er lokalisert sentralt på Straume og yt avlastning til familier med born og unge med nedsett funksjonsevne. Avlastningsbustaden har totalt 7 plasser og er fysisk tilpassa ulike funksjonsnedsetjingar. Det er lagt vekt på å gje trygg og god avlastning tilpassa den einskilde sine behov. Personalgruppa er stabil og tverrfagleg samansett.
Stillinga er ledig frå 01.05.22 – 25.08.2023


Arbeidsoppgåver:
• Stell og pleie
• Miljøarbeid med barn og unge med ulike diagnosar og somatisk kompleksitet
• Medisinoppfølging
• Delta i ansvarsgrupper
• Primær-/sekundærkontaktoppgåver

Kvalifikasjonar:
Må ha:
• Autorisert helsefagarbeider
• Andre med erfaring frå arbeid med målgruppa kan bli vurdert om det ikkje er andre kvalifiserte søkjarar.
• Gode norskkunskaper muntleg og skriftleg
• Min. aldersgrense 18 år

Ønskjeleg med:
• Erfaring med born og unge med nedsatt funksjonsevne
• Førerkort B

Personlege eigenskapar:
• Fleksibel
• Løysingsorientert
• Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr:
• Gode pensjons- og forsikringsordningar
• IA-bedrift
• Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
• Interessante utfordringar
• Høve til fagleg og personleg utvikling

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  18.05.2022
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Straume
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4604301
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune