• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2022
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4644565
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 30.08.2022
Ledig stilling

Gulen kommune

Helsefagarbeidar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gulen kommune har ledig 100% vikarstillling som helsefagarbeidar frå snarast til 19.06.2023. Arbeidstid er i hovudsak på natt. 
Turnus inneheld for tida arbeid annankvar helg, i tillegg til vakter i vekene.

Gulen kommune har nattevakt i heimetenestene, der basen for tida er bu- og omsorgstenestene i Brekke og Byrknes. Det er to 100%-stillingar på kvar stad. Nattevaktene skal yte tenester til heimebuande brukarar i desse områda, inkl. Dalsøyra-området, etter vedtak. Den ledige stillinga er knytt til basen på Brekke. 

Arbeidsoppgåver

 • Tilsyn med brukarar i heimetenesta på natt.

 • Hjelp og tilrettelegging til brukarar med ulike funksjonsnivå
 • Andre oppgåver som måtte kome til

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som helsefagarbeidar. Andre kan også søkje
 • Krav om førarkort klasse B
 • God skrifleg og munnleg framstillingsevne (norsk)

Personlege eigenskapar

 • Kommuniserer godt på norsk, og har erfaring frå og god kjennskap til norsk helsevesen
 • Trivst med å jobbe på natt
 • Samhandlar godt med brukarar og andre samarbeidspartnarar
 • Jobbar sjølvstendig, tar initiativ, er fleksibel og løysingsorientert
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjen høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

 

 

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2022
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4644565
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 30.08.2022