Detaljer

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  25.01.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3367354
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune

Helsefagarbeidar

Gulen kommune har ledig faste stillingar som helsefagarbeidar frå 01.02.2021/ etter avtale. Stillingane har arbeid i turnus, for tida helg, og kan derfor ikkje kombinerast. 

Vi har fylgjande stillingar ledige: 

 • 13% stilling, for tida arbeid 3. kvar helg.
 • 18% stilling, for tida langvakter 4. kvar helg. 

Sidan vi har fleire ledige helgestillingar, vil vi handsame søknadar som kjem inn fortløpande. 

 

Arbeidsoppgåver

 • Hjelp og bistand til brukarar med ulike funksjonsnivå
 • Følgje opp dei daglege rutinene i avdelingane
 • Andre oppgåver som måtte komme til

Kvalifikasjonar

 • Autorisasjon som helsefagarbeidar. Andre kan også verte vurdert. 
 • Førarkort klasse B
 • God skrifleg og munnleg framstillingsevne (norsk)

Personlege eigenskapar

 • Er fleksibel og kommuniserer/samhandlar godt med brukarar, pårørande og kollegaer
 • Vert motivert av å yte gode tenester til brukarane våre, og kan vere med å gje dei ein stabil og god kvardag
 • Bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

 

Anna

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Søkjarar som etter utfylling av eigenerklæring vert pålagt å teste seg for MRSA/TBC, må framlegge negativ test før oppstart. 
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering