Detaljer

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  27.07.2020
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3006673
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Helsefagarbeidar 33,3 % stilling

Habiliteringstenester i Alver kommune gir tenester til personar med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gitt i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike former for avlasting for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Inn under habiliteringstenester finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan.

Vi har for tida ledig ein 33,3 % stilling 33,3% i turnus med arbeid kvar 4. helg i Dale bustad som for tida  ligg i Frekhaug senter.  Arbeidet innebærer omsorgstjenester til en beboer. Arbeidsmiljøet er prega av løysningsorienterte tenesteytarar, med eit sterkt engasjement for tenestemottakar

Arbeidsoppgåver:

 • Hjelp, rettleiing og helsehjelp
 • Utarbeiding av mål og tiltak saman med brukar og verje/pårørande
 • Pårørandesamarbeid
 • Fagutvikling
 • Dagleg tilrettelegging og planlegging av tenesteytinga
 • Dokumentasjon av tenesteytinga, i Profil
 • Målretta miljøarbeid og praktisk bistand ut i frå  den einskilde behov
 • Sikre gode og trygge tenester
 • Leggje til rette for aktivitetar

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentleg godkjent helsefagarbeidar
 • Erfaring frå arbeid med personar med utviklingshemming, psykiske lidingar og utfordrande åtferd
 • God norsk skriftleg og munnleg formidlingsevne
 • Førarkort klasse B.
 • Det vert krav om godkjent politiattest før tilsetting

Vi tilbyr:

Godt fagleg miljø

Løn etter gjeldande tariffavtale

God pensjonsordning