• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  04.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , ÅGOTNES
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4881075
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Helsefagarbeidar 2*80% fast stilling, Kvednatunet

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:

Kvednatunet er ein omsorgsbustad med heildøgns tenester for demente. Huset består av 40 leiligheter fordelt på 4 bufellesskap. Her er stor tverrfaglighet med lege 3 dagar i veka, sjukepleiare, helsefag, fysio- og musikkterapeut med fleire for å prøve dekke bebuarane sine behov.

Arbeidsoppgåver:

 • Heilskapleg omsorg
 • Helsefaglege oppgåver som stell og pleie, heilskapeleg omsorg, miljøarbeid,
 • Ivareta pasientane sine individuelle behov
 • Dokumentasjon
 • Rettleiing, undervisning og tverrfagleg samarbeid

 

Kvalifikasjonar: 

 • Autorisasjon helsefagarbeidar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Medisinkompetanse

 

Ønskjeleg med:

 • Ønskjer å jobba med demente
 • Evne til å arbeida sjølvstendig og strukturert
 • Du er engasjert og ansvarsbevisst
 • Gode samhandlingsferdigheter
 • Evne til å takla stress og hektiske situasjonar når det er naudsynt
 • Fleksibel
 • Bidreg til godt arbeidsmiljø ved å fremma det positive

  

Anna:   

25 % av stillingane er knytt til timebank , som blir lagt i turnus

Vi har årsplan, med moglegheit for långvaktar ved neste turnusperiode. Ved eventuell intern tilsettjing kan lågare stilling tilbys.

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Kontakt:

Beate Lønningen, avdelingsleiar tlf 55096213 / 91673031

Elbjørg Landro, avdelingsleiar tlf 55096212 / 91673032

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  04.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , ÅGOTNES
  ØYGARDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4881075
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune