• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  22.04.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3708723
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Helsefagarbeidar - 100 % vikariat

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Vi har ledig 100 % vikariat som helsefagarbear med arbeid kvar 3. helg. Ved internt opprykk kan det verte ledig anna stilling.

Om Ostereidet heimeteneste

Avdeling Ostereidet har base på Ostereidet og gjev tenester til brukarar i "Indre Osterfjorden", både i heimen og på Ostertun som er omsorgsbustad pluss. 

Arbeidsoppgåver

Heimetenesta gjev tenester til brukarar som bur i eigen heim og i omsorgsbustad pluss. Kvardagen hos oss er variert, med stor grad av sjølvstende og fagleg utvikling. Heimetenesta samarbeidar tett med ulike fagmiljø og legg vekt på tverrfagleg samarbeid. Dei siste åra har det vore ei stor satsing på velferdsteknologi og kvardagsmeistring. Det er krav at utførte tenester vert dokumenterte i Profil.

Kompetanse

Krav til kompetanse

 • Autorisert helsefagarbeidar

Ønskt kompetanse

Vi ser etter deg som:

 • Trivst med å arbeide sjølvstendig
 • har evne og vilje til å arbeide for eit godt arbeidsmiljø
 • er løysingsorientert og fleksibel
 • er lojal, fagleg sterk og trygg i yrkesutøvinga

Vi tilbyr

 • Engasjerte, flotte og framtidsretta kollegaer
 • Ein aktiv kvardag med mange spennande og varierte utfordringar
 • Fagleg utviikling
 • Årsturnus
 • Tilsetjing i samsvar med  gjeldande lov- og avtaleverk
 • Pensjonsordningen

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.

 

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  22.04.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3708723
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune