• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085904
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Helsefagarbeidar - 100% fast

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Bjørkhaugen bufellesskap har ledig ein 100% fast stilling som helsefagarbeidar i langvakter, 12,5 timars vakter. Arbeid kvar 4. helg.

Om Habiliteringstenester i Alver kommune

Habiliteringstenester i Alver kommune gjev tenester til personar med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gjeve som tenester i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike former for avlasting for familiar med born/unge med omfattande behov for omsorg. Under habiliteringstenestene finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell Plan.

Om Bjørkhaugen bufellesskap 

Bjørkhaugen bufellesskap i Knarvik, er bustaden til 6 personar med nedsett funksjonsevne, utviklingshemming, somatiske utfordringar, aldring og epilepsi. Målet er å skape tryggleik, gi tenester av høg fagleg og etisk kvalitet, og gi personane gode opplevingar. 

Arbeidsoppgåver

 • Hjelp, rettleiing og helsehjelp
 • Utarbeiding av mål og tiltak saman med brukar og verje/pårørande
 • Samarbeid med pårørande
 • Fagutvikling
 • Dagleg tilrettelegging og planlegging av tenesteytinga
 • Dokumentasjon av tenesteytinga, i Profil

Kompetansekrav

 • Autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier
 • Evne til å foreta faglege vurderingar og utvise godt skjønn
 • Høg etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon
 • Kurs i legemiddelhåndtering
 • Erfaring frå arbeid med personar med utviklingshemming og somatiske plager
 • God norsk skriftleg og munnleg formidlingsevne

Ønskt kompetanse 

 • Gode datakunnskaper

 • God munnleg og skriftleg formuleringsevne
 • God fysisk og psykisk helse
 • Engasjement for faget og brukargruppa
 • Evne til empati og til å sjå den einskilde brukar
 • Evne til å prioritere i ein travel kvardag
 • Gode samarbeidsevner
 • Ein god kollega som kan bidra til godt arbeidsmiljø

Me ynskjer deg som er engasjert, fleksibel og har erfaring frå brukargruppa. Du er ikkje redd for å by på deg sjølv og bidrar til eit godt arbeidsmiljø. Du har eit ønskje om å gjere ein positiv forskjell i andre sitt liv.

 

Personleg eigenskapar blir vektlagde.

 

Vi tilbyr

 • God pensjonsordning
 • Personleg og fagleg utvikling
 • Godt arbeidsmiljø

Politiattest

I tråd med helsepersonellova vert det stilt krav om politiattest ved tiltredelse.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt.  

 

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085904
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune